weekly meeting สคส. : review AI บทที่ 17

UraiMan

เมื่อวานนี้..ในที่ประชุม weekly meeting ของ สคส.  สัปดาห์นี้เป็นการตีความ appreciative inquiry ในบทที่ 16 และ17   ซึ่งบทที่ 16 เรื่อง post modern นำเสนอโดยพี่โหน่งซึ่งเป็น KM extern   และบทที่ 17 เป็นบทที่ดิฉันเป็นได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำเสนอซึ่งบทนี้มีหัวข้อว่า Organizational Inquiry Model for Global Social Change Organizations  

ในภาพรวมของบทนี้เป็นการกล่าวถึงกองทุนหรือหน่วยงานการกุศลระดับโลก ( GSCOs) ซึ่งมักจะอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่มีความร่ำรวยทางเศรษฐกิจในการช่วยเหลือประเทศด้อยพัฒนา                  ซึ่งรูปแบบและลักษณะทำงานของกองทุนหรือหน่วยงานเหล่านี้มีความหลากหลายมากตามธรรมชาติของบริบทและปัญหาที่เกิดขึ้นประกอบกับกองทุนเหล่านี้เป็นกองทุนระดับโลก  ดังนั้นการจัดระบบการทำงานทั้งภายในกองทุนเองและระหว่างกองทุนให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกันจึงเป็นไปได้ยาก  เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน   ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลทั้งในระดับผู้ทำงาน ไปถึงเป้าหมายและความสำเร็จของกองทุน    ดังนั้นกองทุนเหล่านี้จึงต้องอาศัยระบบการจัดการองค์กรที่ดีโดยเน้นทั้งคนทำงานและความสำเร็จของงาน  เพื่อใช้ในการวางเป้าหมายและแนวทางในการทำงานของกองทุน       ซึ่งเค้าได้เสนอการใช้โมเดล Organizational Inquiry ในการจัดการองค์กรที่มีบทบาทในการพัฒนาสังคม โดยในรายละเอียดของโมเดลนั้นเป็นการนำ AI ไปใช้เป็นหลัก

สำหรับในรายละเอียดของ GSCOs และ Organization Inquiry Model จะนำเสนอในครั้งต่อไปนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน UraiMan

คำสำคัญ (Tags)#km#kmi#coordinator

หมายเลขบันทึก: 39734, เขียน: 20 Jul 2006 @ 10:07 (), แก้ไข: 30 Mar 2012 @ 11:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)