ความคิดสร้างสรรค์

นนทนันท์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สร้างสรรค์
การคิดอย่างสร้างสรรค์  ทำได้โดยคิดนอกกรอบ  คิดให้นอกเหนือจากที่ผู้อื่นเคยคิดกัน  พูดง่ายๆ  ก็คือ  อย่าคิดเลียนแบบคนอื่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสร้างความสุขให้แก่ตนเองความเห็น (0)