การคิดอย่างสร้างสรรค์  ทำได้โดยคิดนอกกรอบ  คิดให้นอกเหนือจากที่ผู้อื่นเคยคิดกัน  พูดง่ายๆ  ก็คือ  อย่าคิดเลียนแบบคนอื่น