ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2542

HONEY
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
                ขออนุญาตนำภาพพีธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2542 มาให้ท่านชมค่ะ
              ************************************************
               พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2542  
               วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2543 เวลา 17.30 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2542 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง     สำหรับในปี 2542 นี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเดํจเจ้าฟ้ามหิดลจำนวน 57 ราย จาก 25 ประเทศ คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานได้พิจารณาและตัดสินให้บุคคลดังกล่าวได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล คือ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการแพทย์ได้แก่
               ศาสตราจารย์นายแพทย์ อาร์. พาล์เมอร์ บีสลี่ย์ (Dr.R. Palmer Beasley) ศาสตราจารย์ด้านระบาดวิทยาและคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเท็กซัส เมืองฮูสตัน สหรัฐอเมริกา จากผลสำเร็จของการศึกษาวิจัยจนเข้าใจถึงกลไกการเกิดโรคของเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคในผู้ป่วยหลายร้อยล้านคนทั่วโลก
               นายแพทย์บีสลี่ย์ ได้พิสูจน์ว่าไวรัสตับอักเสบบี สามารถติดต่อได้จากแม่ที่ตั้งครรภ์ไปยังทารกได้โดยตรง และการเป็นไวรัสตับอักเสบเรื้อรัง หรือการเป็นพาหะของโรคนี้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเกิดมะเร็งตับ รวมทั้งพิสูจน์ว่าทั้งสองกรณีนี้ สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกัน ก่อให้เกิดการฉีดวัคซีนป้องกันแพร่หลายทั่วโลก
และสาขาสาธารณสุขได้แก่ นายแพทย์ เอ. โอ. ลูคัส (Dr.Adetokunbo Oluwole Lucas) ประเทศไนจีเรีย   รับรางวัลร่วมกับ นายแพทย์ ทอร์ โกดัล (Dr.Tore Godal) จากประเทศสหรัฐอเมริกา
                ทั้งสองท่าน เป็นอดีตผู้อำนวยการโครงการวิจัยและฝึกอบรมโรคเมืองร้อนขององค์การอนามัยโลก ซึ่งเป็นผู้ผลักดันให้จัดตั้งโครงการพิเศษขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเกี่ยวกับโรคเมืองร้อน ทำให้นักวิทยาศาสตร์จากประเทศพัฒนาแล้วหันมาสนใจทำการวิจัยโรคในเมืองร้อน และสามารถพัฒนานักวิจัยในประเทศกำลังพัฒนาให้มีศักยภาพและความสามารถเพิ่มขึ้น รวมทั้งได้นำไปสู่การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัคซีนและยาใหม่ๆ

 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2542 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

 

 
ศาสตราจารย์นายแพทย์ อาร์. พาล์มเมอร์ บีสลี่ย์ (Dr. R. Palmer Beasley) 
 
 นายแพทย์ เอ. โอ. ลูคัส (Dr. Adetokunbo O. Lucas)
 
 ผู้แทนของนายแพทย์ ทอร์ โกดัล (Dr. Tore Godal)
              ภายหลังพิธีพระราชทานรางวัลฯ ประจำปี 2542 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2542 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เวลา 20.00 น. ในวันเดียวกัน
 
 
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The Prince Mahidol International Awardความเห็น (0)