เว็บ turboajax.com แจกฟรี
Turbodbadmin ซึ่งเป็น Ajax Grid Table ตัวหนึ่ง


user posted image

นอกจากนี้ยังมี turbowidgets แต่ไม่ฟรีครับ

links
turboajax.com
Turbodbadmin
turbowidgets