นกไก่นา

รู้จักเมืองปายสักนิด...ก่อนไปเที่ยวกัน
 
ภาพสะดุดตา
       อำเภอปายเป็นเมืองเก่าแก่ ประชากรที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในดินแดนแห่งนี้มาแต่เดิมคือชาวพ่ายหรือไปร ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใช้ภาษาตระกูลออสโตร-เอเชียติก สาขาว้า-เรียง ดังมีร่องรอยหลักฐานซากวิหารและเจดีย์กระจายอยู่ทั่วไปทั้งบนภูเขาสูง ที่ดอนเชิงเขา บริเวณพื้นราบลุ่มน้ำปาย บางแห่งก่อสร้างด้วยหิน เช่น ในผืนป่าบริเวณใกล้น้ำตกเอิกเกอเต่อ ซึ่งเป็นต้นน้ำแม่ปิงน้อย บางแห่งมีการขุดคูเป็นร่องลึกบนภูเขาสูงชัน มีเจดีย์บนยอดเขา
     มีหลักฐานว่าเจ้าเมืองคนแรกคือ ขุนส่างปาย ในสมัยพระเจ้าโหตรประเทศ พระราชาธิบดีเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ส่งเจ้าแก้วเมืองออกสำรวจชายแดน ได้พบว่าภูมิประเทศน่าสนใจ จึงแนะนำให้ขุนส่างปายย้ายเมืองมาตั้งฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปายเพราะเป็นที่ราบกว้างขวาง ผู้คนจึงเรียกเมืองใหม่ว่า "เวียงใต้" ส่วนเมืองเก่าเรียกว่า "เวียงเหนือ"

     ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์
     เมืองปายเป็นเมืองที่มีคนตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในสมัยประวัติศาสตร์บริเวณที่ตั้งเมืองปายเป็นเมืองสำคัญของล้านนาในสมัยราชวงศ์มังรายซึ่งมีเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง ต่อมาเมืองปายได้ร้างไปพร้อมกับเมืองเชียงใหม่ ประมาณปี พ.ศ. 2318-2338 เมืองปายได้ฟื้นฟูเป็นหมู่บ้านและพัฒนาเป็นอำเภอปาย โดยมีผู้คนหลายกลุ่มชาติพันธุ์อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ ได้แก่ คนไทยวน (คนเมือง) ชาวไทใหญ่ ชาวปกาเกอญอ (กะเหรี่ยง) และชาวไทยภูเขาเผ่าต่าง ๆ ทั้งนี้เนื่องจากเมืองปายตั้งอยู่ในบริเวณที่อุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำไหลผ่านหลายสาย เหมาะสำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปัจจุบันเมืองปายเป็นเมืองชุมทางที่สำคัญเมืองหนึ่งบนเส้นทางระหว่างเชียงใหม่กับแม่ฮ่องสอน
     สมัยก่อนประวัติศาสตร์
     อำเภอปายมีร่องรอยการอาศัยอยู่ของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และมีชุมชนโบราณที่ปรากฏชื่อในตำนานคัมภีร์ใบลานหลายเมือง และมีประวัติสืบต่อกันมานับร้อยปี ประกอบกับมีหลักฐานโบราณคดีปรากฏอยู่ในชุมชนโบราณดังกล่าวด้วย จากการศึกษาของพระครูปลัดกวีวัตน์ธนจรรย์ สุระมณี วัดเจดีย์หลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ มีรายงานการสำรวจว่าในเขตเมืองน้อย อำเภอปาย มีหลักฐานโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ดังนี้
     ถ้ำผีแมน บ้านห้วยหก ตำบลเวียงเหนือ อยู่ห่างจากบ้านห้วยหกไปทางทิศตะวันตกราว 1,500 เมตร พบซากกระดูกและระแทะคล้ายรางไม้ให้อาหารสัตว์หลงเหลืออยู่ บางส่วนถูกชาวบ้านเผาไปเกือบหมดแล้ว ถ้ำผีแมนซึ่งเป็นที่อยู่ของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์นี้มีอยู่หลายแห่งในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน เช่น ถ้ำป่าคาน้ำฮู ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ถ้ำน้ำลอด อำเภอปางมะผ้า พบหลักฐานของใช้ของคนถ้ำในยุคนั้นคือ กำไลแขนทำด้วยโลหะ หม้อดินลายเชือกทาบ ขวานหินขุด ระแทะไม้ ฯลฯ ถ้ำดอยปุ๊กตั้ง อยู่ทางทิศใต้ของบ้านห้วยเฮี้ย ตำบลเวียงเหนือ ใช้เวลาเดินทางด้วยเท้าจากหมู่บ้านประมาณ 1 ชั่วโมง พบเครื่องใช้ของมนุษย์ถ้ำมีลักษณะเช่นเดียวกันกับที่พบในถ้ำผีแมนแห่งอื่น ๆ

 

รวมสถานที่เที่ยวเมืองปาย , ท่องเที่ยว , ปาย , แม่ฮ่องสอน

สถานที่ท่องเที่ยว

รวมสถานที่เที่ยวเมืองปาย , ท่องเที่ยว , ปาย , แม่ฮ่องสอน

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
  ห่างจากอำเภอปายประมาณ 30 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 ตำบลเวียงเหนือ ติดเขตอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ตั้ง
โครงการพัฒนาต้นน้ำของกรมป่าไม้ มีการปลูกพืชไม้ดอกเมืองหนาวเป็นที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเดินทางไปท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล และมีบ้านพักบริการด้วย
รวมสถานที่เที่ยวเมืองปาย , ท่องเที่ยว , ปาย , แม่ฮ่องสอน
น้ำตกแม่เย็น
  สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีเวลาและมีความอดทนสูง น้ำตกแม่เย็นเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการท่องเที่ยวธรรมชาติ อ.ปาย เพราะต้องเดินทางเท้าเป็นระยะทางค่อนข้างไกล ใช้เวลาเดินทางไป-กลับประมาณ 8 กม. (3-5 ชั่วโมง) แต่เมื่อได้ไปเห็นความงามของน้ำตกแล้วก็เรียกได้ว่าคุ้มค่ากับความเหนื่อย

รวมสถานที่เที่ยวเมืองปาย , ท่องเที่ยว , ปาย , แม่ฮ่องสอน

โป่งน้ำร้อนท่าปาย
  อยู่ที่ตำบลแม่ฮี้ เป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติไหลมาจากใต้ดิน มีไอน้ำร้อนปกคลุมพื้นที่ จากที่จอดรถต้องเดินเท้าต่อไปอีกเป็นระยะทาง 300 ม. เลียบเลาะไปตามธารน้ำร้อนที่ไหลมาจากบ่อ ในบางช่วงเป็นแอ่งน้ำสามารถลงแช่น้ำได้ และรอบ ๆ เป็นป่าไม้สักที่สมบูรณ์มาก

รวมสถานที่เที่ยวเมืองปาย , ท่องเที่ยว , ปาย , แม่ฮ่องสอน

บ่อน้ำร้อนเมืองแปง
  อยู่ที่ตำบลเมืองแปง เป็นบ่อน้ำร้อนขนาดใหญ่ห่างจากอำเภอปาย 28 กม. บ่อน้ำพุร้อนมีอุณหภูมิสูงถึง 95 องศาเซลเซียส น้ำร้อนไหลเป็นธารผ่านก้อนหินใหญ่น้อยลดหลั่นกันลงไปสวยงาม มีสภาพเป็นะรรมชาติมาก

การเดินทางสู่ปาย

ภาพสะดุดตา

          นั่งเครื่องบินจากเชียงใหม่มาปาย โดยจองตั่วทางออนไลน์ได้ที่เวปของ สายการบิน SGA?หรือจะมาขึ้นเครื่องที่สนามบินเชียงใหม่ ออกทุกวัน วันละ หนึ่ง เที่ยว เวลา 11.30 น. ใช้เวลา 20 นาทีก็ถึงปายแล้ว ราคาตั๋วใบละ 1450 บาท
ภาพสะดุดตา
     รถยนต์ แม่ฮ่องสอนในอดีตเป็นเมืองที่เร้นลับและทุรกันดารในสายตาของนักท่องเที่ยวและ
ประชาชนทั่วไป เนื่องจากเดิมนั้นการเดินทางเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีถนนเพียงสายเดียว คือ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตัดจากจังหวัดเชียงใหม่ผ่านอำ เภอหางดง สันป่าตอง จอมทอง ฮอด แม่สะเรียง แม่ลาน้อย และขุนยวม ถึงอำ เภอเมืองแม่ฮ่องสอน รวมระยะทางประมาณ ๓๔๙ กิโลเมตร เส้นทางสายนี้เป็นทางตัดขึ้นเขาสูง มีความสวยงามและคดเคี้ยวนับได้มากถึง ๑,๘๖๔ โค้ง
ปัจจุบันมีถนนจากจังหวัดเชียงใหม่ถึงแม่ฮ่องสอนเพิ่มขึ้นอีกสายหนึ่ง คือทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ หรือที่เรียกโดยทั่วไปว่าเส้นทางสายแม่มาลัย-ปาย ตัดจากอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ถึงอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเหลือระยะทางเพียง๒๔๕ กิโลเมตร นอกจากนี้ เส้นทางนี้ยังเป็นเส้นทางผ่านไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ด้วย อาทิ ห้วยนํ้าดังและถํ้าต่างๆ ปัจจุบันเป็นถนนลาดยางอย่างดีตลอดสาย
และหากนักท่องเที่ยวสนใจเดินทางจากจังหวัดตาก
ไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยไม่แวะเข้าจังหวัดเชียงใหม่ก็สามารถเดินทางได้ตามทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ผ่านอำ เภอแม่สอด-แม่ระมาด-ท่าสองยาง ถึงอำ เภอแม่สะเรียง มีระยะทางประมาณ ๓๐๐ กิโลเมตร เป็นทางลาดยาง
ภาพสะดุดตา
     รถโดยสาร ทั้งจากกรุงเทพฯ ไปจนถึงปาย หรือเลือเดินทางไปให้ถึงเชียงใหม่ แล้วค่อยต่อรถตู้ก็ได้ การเดินทางท่องเที่ยว เพื่อมาปายด้วยรถประจำทางนั้น ไม่มีรถตรงจากกรุงเทพฯ มายังอ.ปาย หรือจากจังหวัดอื่นมายังปาย นอกจาก จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเราสามารถเลือกใช้บริการ ได้ทั้งรถตู้ และรถบัสประจำทาง
จากกรุงเทพฯ
-มีรถโดยสารประจำ ทางปรับอากาศของบริษัทเอกชน ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือหมอชิต
๒ ถนนกำ แพงเพชร ทุกวันๆ ละ ๑ เที่ยว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เมืองเหนือยานยนต์โทร.๐ ๒๙๓๖ ๓๕๘๗-๘ www.transport.co.th
จากเชียงใหม่
- มีรถโดยสารประจำสายเชียงใหม่-ปาย-แม่ฮ่องสอน (ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ และ ๑๐๙๕)
มีบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา๗.๐๐-๑๒.๓๐ น. ใช้เวลาในการเดินทาง
ประมาณ ๖ ชั่วโมง
โดยรถประจำทางเส้นทางสายเชียงใหม่ - ปาย
• รถออกจากขนส่งอาเขตเชียงใหม่วันละ 5 เที่ยว
• รถเมล์ธรรมดา เวลา 07.00 น., 09.30 น., 10.30 น., 12.30 น., 16.00 น.
• ค่าโดยสาร 68 บาท รถเมล์ปรับอากาศ 84 บาท
• รถตู้ไปอำเภอปาย ขึ้นที่ขนส่งอาเขต รถจะจอดอยู่หน้าบริษัทเอื้องหลวงทัวร์ ตรงข้ามสวนอาหารซุ้มเฟื่องฟ้าของโรงแรมอาเขตอินน์ ออกประจำทุกชั่วโมงหรือจำนวนคนเพียงพอสำหรับการออกเดินทาง แต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ราคาต่อหัวถึงอำเภอปาย 160 บาท โทรถามได้ที่ 061961281 , 098515650
• รถตู้เหมาตั้งแต่ 08.00-15.00 ไปส่ง อ.ปาย ราคาประมาณ 1,400 บาท ติดต่อแถวขนส่งอาเขต หรือลุงปรีชา 01-5318339

หมายเหตุ อัตราค่าโดยสารและเวลารถออก อาจเปลี่ยนแปลงได้สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่
• สถานีขนส่งอาเขต โทร. 0-5324-2664
• บริษัทเปรมประชาขนส่งจำกัด เชียงใหม่ 0-5324-4737, 0-5330-4748

Gallery รูปปาย
paipai_76.jpg paipai_78.jpg paipai_79.jpg
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เมืองปายที่น่าสนใจ

คำสำคัญ (Tags)#แหล่งท่องเที่ยว

หมายเลขบันทึก: 395537, เขียน: 18 Sep 2010 @ 14:25 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 13:16 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 14, อ่าน: คลิก


ความเห็น (14)

เขียนเมื่อ 

นาไป

เขียนเมื่อ 

อยากไปมากๆๆๆๆ

เขียนเมื่อ 

น่าเที่ยวมากๆค่ะ

เขียนเมื่อ 

เป็นสถานที่ที่น่าสนใจอีกที่นึง

อยากไปจริงๆเล้ย

เขียนเมื่อ 

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ...บรรยากาศก็ดี๊ดี

เขียนเมื่อ 

ปาย สวยมากๆ

บุษบา
IP: xxx.49.205.7
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้แล้วยังได้เห็นภาพสวยๆน่าไปเที่ยวจริงๆ ประเทศไทยก็มีของดีเหมือนกัน

เขียนเมื่อ 

น่าไปเที่ยวจัง

สมศักดิ์
IP: xxx.49.205.7
เขียนเมื่อ 

lเมืองปายสวยมาก ถ้ามีโอกาสคงจะได้ไปเยือนสักครั้ง ... ครูโคราช

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจตามคำล่ำลือ

หน้าไปเที่ยวจังเลย

เขียนเมื่อ 

ดีใจครับที่ทุกคนให้ความสนใจสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองไทย อยากให้ทุกคนไปเที่ยวกัน

ไว้คราวหน้าผมจะไปเก็บข้อมูลที่ท่องเที่ยวต่างๆ มาฝากใหม่ครับ

เขียนเมื่อ 

น่าไปเที่ยวจังเลยนะค่ะ อืม แต่ไม่แน่นะปิดเทอมนี้อาจจะไปมั่งแต่คงหลังจากกลับจากบวชนั่นละ อยากให้เจ้าถิ่นพาเที่ยวจะได้บ่น้อ

เจี๊ยบ
IP: xxx.49.191.199
เขียนเมื่อ 

อยากไปเท่วจังเลยอ่ะครับ อิอิ