ความยาก-ง่าย ในการเขียนบันทึกสำหรับผม

การเขียนบันทึก

ก็นานพอสมควรที่ผมไม่ได้เข้ามา เขียนบันทึกเพิ่มเติม

รวมทั้งตอบคำถามจากผู้มี่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กัน

ส่วนหนึ่งก็มาจากติดภาระกิจเรื่องการงาน ส่วนอีกสาเหตุหนึ่ง

สำหรับตัวผมโดยเฉพาะ ก็คือ การเขียนบันทึกแต่ละเรื่อง

ของผม จำเป็นต้องใช้สมาธิและอารมณ์ร่วมเป็นอย่างมาก

จนบางครั้งมีความรู้สึกอยากจะเขียน แต่พอมานั่งเขียน

อารมณ์ไม่ไปด้วย สมาธิไม่มี มันจับต้นชนปลายไม่ถูก

ขึ้นต้นได้ แต่จบลงไม่ถูก เริ่มเขียนได้สักพัก เขียนต่อ

ไม่ไป ก็ไม่มีบันทึกเพิ่มสักที

ทำให้คิดถึง คุณโน๊ต อุดม แต้พานิช ที่เขาเล่าว่า

ในการทำเดี่ยว แต่ละครั้ง เขาเครียดมากๆ กับการเขียนบท

เพราะต้องใช้สมาธิ ความคิด และอะไรอีกหลายอย่าง

เมื่อมันไม่ลื่นไหล ก็ไปไม่เป็นเหมือนกัน

มันอาจจะเป็นเฉพาะบางคน แต่ผมก็มีเรื่องราวเยอะมาก

ที่จะเขียน แต่พอนั่งเริ่มเขียน มันช็อตทุกทีไป

ครั้งนี้ สมาธิมา อารมณ์ร่วมได้ ความคิดลื่น

มันก็กลายเป็นบันทึกชิ้นนี้ครับ

ขอขอบคุณผู้ที่เข้ามาอ่านทุกท่านครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความคิดของฉันความเห็น (0)