เทคนิคการสอน

เทคนิคการใช้รูปเรขาคณิตสร้างรูปต่างๆ

เทคนิคการใช้รูปเรขาคณิตสร้างรูปต่างๆ

             สร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  ตัดรูปออกมาจะได้รูปสามเหลี่ยม 5 รูป

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1 รูป  รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 1 รูป

            นำส่วนที่ตัดออกมา 7 ชิ้น ไปต่อเป็นรูปต่างๆ จะพบว่านักเรียนบางคนเป็นคนช่างสังเกต  และมีความคิดสร้างสรรค์  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเห็น (0)