การค้นหาความสุขที่แท้จริงในชิวิต คนเราทุกคนสามารถทำได้ ด้วยการเดินสายกลาง การที่คนเราจะมีชีวิตที่ดี มีความสุขก็เริ่มจากการมีสุขภาพจิตที่ดี การคิดดี ทำดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่จะนำพาเราไปสู่ความสุขที่แท้จริง....