สัญจรตำบลกะหรอ ประชาสัมพันธ์ กองทุนสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท ( ตอนที่ 4 )

สัจจะวันละ 1 บาท หมู่ที่ 7 บ้านวัดโท ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อเสร็จภาระกิจจากหมู่ที่ 8 ก็สัญจรต่อไปที่บ้านวัดโท หมู่ที่ 7 ในการประชาสัมพันธ์ของหมู่ที่ 7 แตกต่างจากหมู่อื่น เพราะในวันนี้เป็นการทำความเข้าใจกับคณะกรรมการกองทุนก่อน หลังจากนั้นก็ให้กรรมการไปขยายผลให้สมาชิกรับทราบที่หลัง กำหนดเป็นวันที่ 12 กันยายน 2548 วันทำการกองทุนหมู่บ้าน คณะกรรมการเครือข่ายอธิบายกฎระเบียบและวิธีการต่าง ๆ ในการรับสมัครสมาชิก และก็มอบคำถามและของที่ระลึกให้กรรมการไปจัดการกันเองในวันทำการ

ก็ต้องมาติดตามกันอีกทีว่า หมู่ที่ 7 บ้านวัดโทจะได้สมาชิกกี่คน

สุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่หมู่ที่ 7 เป็นอย่างมาก ที่เลี้ยงขนมจีน คณะกรรมการเครือข่าย และทีมวิจัยจาก มวล. อร่อยมากค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราชความเห็น (0)