ขอเชิญนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม จ.อุบลราชธานี

patchy
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
พระบรมสารีริกธาตุ
          ดิฉันได้มีโอกาสไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานีเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2549 
          ความประทับใจจากการไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุครั้งนี้ เป็นความประทับใจที่มิอาจลืมเลือน เพราะพระบรมสารีริกธาตุถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพุทธศาสนิกชนทุกคน เปรียบเสมือนตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
         ในโอกาสนี้ ดิฉันอยากเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านที่อยู่ใน จ.อุบลฯและพื้นที่ใกล้เคียง ได้ใช้โอกาสอันดีในครั้งนี้ไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมการเรียนรู้ความเห็น (0)