ประชาชนที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูงอย่างครอบคลุม


จากข้อมูลดังกล่าวพบว่าอัตราการได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง

ข้าพเจ้าน.ส.จิตรคนึง  วิภาภรณ์พรรณ พยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ โรงพยาบาลแก่งคอย  ได้รับผิดชอบงานคัดกรองโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง 4 หมู่บ้าน

(หมู่ 8, หมู่ 9, หมู่ 10,หมู่11 ต.ตาลเดี่ยว)  ผลการคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง ของโรงพยาบาลแก่งคอย  ในประชาชนที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ  พบว่าปี 2551 กลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองร้อยละ 40.51 และปี 2552 กลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรอง

ร้อยละ 52.82 เท่านั้น

                จากการวิเคราะห์หาสาเหตุพบว่าประชาชนได้รับการคัดกรองไม่ถึงร้อยละ 60 เนื่องจาก

      ระบบงาน

-ขาดการวางแผนในการคัดกรอง

      เจ้าหน้าที่

-มีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงาน  ทำให้การปฏิบัติงานขาดช่วง

              -ขาดการประสานงานที่ดีกับชุมชน

      ประชาชน

-ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป เป็นวัยทำงาน จึงไม่ว่างตรวจในเวลาราชการ

              -ประชาชนขาดความตระหนักในการตรวจสุขภาพตนเอง

             จากข้อมูลดังกล่าวพบว่าอัตราการได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง

ยังไม่ครอบคลุม งานบริการสุขภาพชุมชนของโรงพยาบาลแก่งคอย  จึงได้จัดการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อให้สามารถเจาะเลือดและวัดความดันโลหิต  และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปดำเนินการคัดกรองโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง  เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีและเกิดประโยชน์สูงสุด  โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขช่วยคัดกรองประชาชนที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปในเขตที่ตนเองรับผิดชอบ( 10-15 หลังคาเรือน) และมีเจ้าหน้าที่ช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการทำงาน

มีการติดตามงานเป็นระยะๆ และส่งผลการคัดกรองให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และนำผลมาลงข้อมูลใน Hosxp  และลงข้อมูลในโปรแกรมของสปสช

วัตถุประสงค์

       1.เพื่อตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง  เพื่อให้ผู้มีภาวะเสี่ยงสูง

ได้รับคำแนะนำการรักษาและการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องอย่างครอบคลุม

      2.เพื่อตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคอ้วนและโรคเครียด  เพื่อจะได้ให้คำแนะนำการรักษา และการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง  เพื่อป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง

      3.เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง  ในการรักษาและดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง

          

 จากผลการคัดกรองตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2552-กรกฎาคม 2553  ประชาชนที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไปได้รับการคัดกรอง 1,454 คน คิดเป็นร้อยละ 80.33  ทำให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง  และเป็นผลงานที่ข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก

คำสำคัญ (Tags): #สระบุรี#แก่งคอย
หมายเลขบันทึก: 387711เขียนเมื่อ 24 สิงหาคม 2010 13:23 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:38 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท