การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ของกอง/สำนัก เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2549  ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 เพื่อเปิดโอกาสให้คณะทำงาน KM ของกอง/สำนักซึ่งได้ลงมือทำ KM มาแล้วประมาณ 4 เดือน  (หลังเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจ  7 มี.ค. 49 ) ได้เรียนรู้การดำเนินงาน KM ของกอง/สำนักอื่นๆ

                 หลังจากได้มีวงเพื่อ share ในช่วงเช้า  ช่วงบ่ายหลังการนำเสนอของกลุ่มต่างๆ ได้รับเกียรติจาก อ.ประพนธ์  ผาสุขยืด ซึ่งได้มานั่งสังเกตการณ์ตั้งแต่เช้าได้ช่วยสะท้อนการดำเนินงาน KM ของส่วนกลางซึ่งผมถือว่าหลาย ๆ คนรู้สึกเหมือนได้เติมเต็มในส่วนที่เรายังไม่ลึกซึ้งพอ ในส่วนของผมสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกชัดเจนมากขึ้น คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KS ) ที่อาจารย์ได้ย้ำให้เห็นเส้นแบ่งระหว่าง Explicit Knowledge(หลักวิชาซึ่งเป็น Fact )กับ Tait Knowledge (เคล็ดวิชา ซึ่งเป็นFact+Feeling)   อาจารย์บอกว่าสิ่งที่เราจะ share กันน่าจะเป็น TK อันเป็นปัญญาจากการปฏิบัติมากกว่าเพราะเป็นสิ่งที่หายาก แต่หลักวิชา (EK ) เป็นสิ่งที่เราหาได้ง่าย เช่น ถ้าเราไปอ่านมา ไปศึกษามาและนำมา share กันจะกลายเป็น Brain Stroming  ซึ่งหาข้อยุติได้ยากและโอกาสเกิดความขัดแย้งสูง อาจารย์ยกตัวอย่างให้เห็นถึงบรรยากาศการแลกเปลี่ยนกันในช่วงเช้า ทำให้ผมเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการ share โดยใช้เทคนิคเรื่องเล่าและผมคิดว่าหลายคนก็มีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น โดยดูจากการ AAR ในวงใหญ่ตัวแทนบางกอง/สำนัก บอกว่าจะกลับไปทบทวนกระบวนการ KS  ของหน่วยงานตนเอง ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์และทีมงานของ ส.ค.ส.ด้วยความจริงใจที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ให้คำปรึกษากับกรมส่งเสริมการเกษตรตั้งแต่เริ่มต้นที่ได้พบกันเมื่อตอนต้นปี 2548 จนถึงปัจจุบัน