Cost effectiveness of a mass media-led anti-smoking campaign in Scotland.

งานวิจัยนี้ มุ่งศึกษาผลของโครงการสูบบุหรี่ โดยดำเนินการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ ในช่วงการพัฒนาโครงการรณรงค์และภายหลังจากโครงการรณรงค์ได้ดำเนินการปีแรก
ผลการวิจัย พบว่า
- โครงการต่อต้านการสูบบุหรี่ที่มีประสิทธิผล ก็ต่อเมื่อสามารถชี้ประโยชน์อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับผลจากการเลิกสูบบุหรี่
จำนวนของผู้เลิกสูบบุหรี่เป็นไปตามคาดการณ์ไว้ เนื่องมาจากสายด่วนเลิกบุหรี่ (Smokeline)

 

ผู้วิจัย – Ratcliffe และคณะ (2540)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#ประสิทธิผล#การไม่สูบบุหรี่

หมายเลขบันทึก: 38743, เขียน: 14 Jul 2006 @ 11:13 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)