กิจกรรม 5 ส.

Pikalo
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
         ตามที่งานนโยบายและแผน  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้มีการจัดโครงการกิจกรรม  5  ส.  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรเห็นความสำคัญและมีความพร้อมในการปฏิบัติกิจกรรม  5  ส.  และเพื่อให้เกิดความรัก  ความผูกพันในความเป็นคณะศึกษาศาสตร์  อาจารย์  นิสิต  และบุคลากรฝ่ายต่างๆ  ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงเวลาที่คณะกรรมการกำลังประเมินตรวจสอบ (วันที่ 5 - 15 ก.ย. 48) ในแต่ละหน่วยงานย่อยให้มีความร่วมมือ  และกระตือรือร้นกันเป็นอย่างดี  แล้วจะรายงานผลให้ทราบภายหลังพร้อมรูปภาพกิจกรรมนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานนโยบายและแผนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรความเห็น (3)

บอย สหเวช
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

ขอชื่นชมในความร่วมมือ ร่วมใจ จากบุคลากรทุกผ่ายในคณะศึกษาศาสตร์ สำหรับกิจกรรม 5 ส.

บอย สหเวช
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมชุมชนสำนักงานเลขานุการ http://www.gotoknow.org/non-teaching เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการครับ
วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.91.152.58
เขียนเมื่อ 

ขอแนะนำให้โทร 1644 หาคุณโอ เพื่อสมัครเป็นสมาชิกชุมชน

NUKM blog ด้วยครับ