ความฉลาดทางอารมณ์

กรุณา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การมีสมาธิเป็นบ่อเกิดของความฉลาดทางอารมณ์ ทำให้คิดและทำเรื่องต่างๆได้ดี

คุณลักษณะของบุคคลที่มีความฉลาดทางอารมณ์

1.รู้จักและเข้าใจอารมณ์ของตนเอง

     รู้อารมณ์ของตนเองว่ามีความรู้สึกอย่างไร เช่น โกรธ ไม่พอใจ ดีใจ จะทำให้ไม่เป็นทาสของอารมณ์ ไม่ทำอะไรด้วยอารมณ์ชั่ววูบ

2.เข้าถึงจิตใจผู้อื่น และรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นได้

     รู้ว่าบุคคลที่กำลังเกี่ยวข้องด้วยมีอารมณ์ มีความรู้สึกอย่างไร เข้าใจอารมณ์ของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

3.รู้จักจัดการกับตนเอง

     สามารถเผชิญกับความคับข้องใจ ความเศร้าโศก ความยากลำบาก ความกลัว และอื่นๆ ได้อย่างมั่นคง

     3.1ควบคุมตนเองไม่ให้แสดงอารมณ์ในทางที่ไม่ดีออกมา

     3.2ทนต่อแรงปะทะทางอารมณ์ ความรู้สึกของผู้อื่นได้อย่างสงบนิ่ง มั่นคง ยืนหยัดได้

     3.3สื่อความรู้สึกนึกคิดกับบุคคลอื่นได้ดี รู้จักรักษาน้ำใจผู้อื่น สุภาพอ่อนโยน ไม่ใช้ถ้อยคำเยาะเย้ย ถากถาง ไม่พูดส่อเสียด

4.รู้จักนำพลังแห่งอารมณ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง

     รู้ว่าตนเองมีความสามารถด้านใด มีความต้องการทำสิ่งใด รู้จักสร้างแรงจูงใจให้ตนเองอย่างสม่ำเสมอ นำตนเองไปสู่ความสำเร็จโดยใช้อารมณ์ ความรู้สึกเป็นสิ่งกระตุ้น มีความมานะพยายามตรากตรำทำงาน ฟันฝ่าสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความผิดหวังอย่างไม่ย่อท้อ

...การมีสมาธิเป็นบ่อเกิดของความฉลาดทางอารมณ์ ทำให้คิดและทำเรื่องต่างๆได้ดี...

(ขอบคุณข้อมูลจากปฏิทินตั้งโต๊ะบริษัท สำนักพิมพ์ประสานมิตร(ปสม.) จำกัด พ.ศ.2546)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของบึ้กจังความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์

ขอบคุณที่ไปเยี่ยม ทักทายในบันทึกค่ะ

เรื่องนี้มีประโยชน์และน่าสนใจมากค่ะ ขอบคุณที่นำความรู้ดีๆมาฝากค่ะ

เคยไปอบรมกับอาจารย์จิตแพทย์ท่านหนึ่ง ท่านสอนว่าเวลามีอารมณ์อะไรให้โป้งในใจ เช่นโป้ง ..ตอนนี้ฉันเครียดนะ โป้ง..ตอนนี้ฉันโกรธนะ อยู่และเรียนรู้มันค่ะ