ในสถานการณ์ขณะนี้ ราคายางพารา สูงมาก ๆ มีเกษตรกรบางรายยอมทำลายปาล์มน้ำมัน (ราคาต่ำ มากๆ เช่นกัน )แล้วมาปลูกยางพารา ไม่ทราบว่าเขาคิดอย่างใร อีก 7 ปี ยางจึงกรีดได้ ในขณะที่ปาล์มน้ำมัน ให้ผลผลิตอยู่แล้ว ถึงแม้นว่าราคาจะต่ำ และอีก 7 ปีข้างหน้า ราคายางแผ่น จะปรับเปลี่ยนไปดีหรือไม่ดี แล้วท่านละ มีความ คิดเห็นอย่างใร ? เสือใต้