duatlamae

คิดถูก หรือคิดผิด
ในสถานการณ์ขณะนี้ ราคายางพารา สูงมาก ๆ มีเกษตรกรบางรายยอมทำลายปาล์มน้ำมัน (ราคาต่ำ มากๆ เช่นกัน )แล้วมาปลูกยางพารา ไม่ทราบว่าเขาคิดอย่างใร อีก 7 ปี ยางจึงกรีดได้ ในขณะที่ปาล์มน้ำมัน ให้ผลผลิตอยู่แล้ว ถึงแม้นว่าราคาจะต่ำ และอีก 7 ปีข้างหน้า ราคายางแผ่น จะปรับเปลี่ยนไปดีหรือไม่ดี แล้วท่านละ มีความ คิดเห็นอย่างใร ? เสือใต้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาบ้านดวดให้ก้าวหน้าความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 
ขณะนี้สถานการณ์การทำลายปาล์มน้ำมันที่เพิ่งปลูก แถบบ้านออยกำลังรุนแรงมาก รวมทั้งโค่นต้นมะพร้าวเพื่อปลูกยางพารา น่าหวั่นใจแทนเกษตรกรที่เป็นไปตามกระแส ขาดข้อมูล ข่าวสารที่จะชี้แนะแนวทางการผลิต เห็นทีเราชาวเกษตรน่าจะต้องตั้งวงเรื่องนี้กันสักครั้ง  ว่าแต่ว่า ทุเรียน GAP ที่ละแมเป็นอย่างไรบ้าง มีเกษตรกรรายไหนที่ต้นแบบที่ดีได้บ้างค่ะ เล่าสู่กันฟังด้วยค่ะ (ยิ้ม ๆ)

ความตั้งใจของเกษตรกร เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงของเขาได้ เราทำได้แค่ให้ข้อคิดเท่านั้น  ส่วนเรื่อง GAP ทุเรียนนั้น เป็นเรื่องที่พูดง่าย แต่ทำยาก

ถ้าอยากให้ GAP ประสบผล ต้องทำให้เกษตรกรเห็นความแตกต่างในเรื่อง ราคาซื้อขาย      ทุเรียนที่ผ่าน GAP ราคาจะต้องสูงกว่าทุเรียนทั่วๆไป อย่างน้อย 30

บาท แล้วเกษตรกรจะมองเห็นถึงความสำคัญ ถ้าราคา

ไม่แตกต่างเหมือนปัจจุบันนี้ ก็จะอยู่อย่างนี้ต่อไป

แวะเยี่ยมเพื่อน ดีใจที่มาเจอกันที่ครอบครัว GotoKnow ครับ

มีอะไรดีๆ บอกกันบ้าง คุณชาญวิทย์ duat.com @ hotmail.com
เขียนเมื่อ 
หลายทีก็คิดถูก  บางทีก็คิดผิด มันเป็นธรรมดา ครับผม