คน 3 ครอง

                                                              คน  3 ครอง..

      การเกิดมาเป็นคนนั้นแสนยาก  แต่ยากยิ่งกว่าคือจะต้องพยายามประคับประคองให้ชีวิตนี้เป็นไปอย่างดีงามสมบูรณ์พร้อม  อาจจะเรียกว่าดีงามทั้งเบื้องต้น  ท่ามกลาง และในที่สุดก็ต้องดีงามพร้อมยิ่งขึ้น
       เพื่อให้การประคับคองชีวิตนี้ให้ดีงามแล้ว  จำเป็นที่จะต้องเป็นคน  3  ครอง  คือ
                          1. ครองตน              2. ครองคน               3. ครองงาน  ดังนี้
                                                     ครองตนให้ดี  ต้องมีศีลห้า  
                                                 อบายมุขเลิกลา  หน้าตา  ผ่องใส
                                                      ครองคนให้ดี  ต้องมี    นำใจ 
                                                  ยิ้มแย้มแจ่มใส   ให้กับ  ทุก ๆ คน
                                                       ครองงงานให้ดี  ต้องมีความ  รับผิดชอบ
                                                  เคารพกฎกรอบ  รอบคอบ  ฝึกฝน
                                                  บกพร่องอะไร   แก้ไข   ที่ตน
                                                  หลักพัฒนาคน  ฝึกฝน  ตนเอง....
        ขอให้ทุกท่านพยายามฝึกฝนตนให้เป็นคน 3 ครองให้สมบูรณ์พร้อม  เพื่อความเป็นยอดคน  สามารถครอบครองจิตใจคนได้ทั้งมวลแม้กระทั้งจิตใจของตนด้วย... 
      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธรรมะความเห็น (0)