ขอบพระคุณภาพและเนื้อเพลงจาก http://board.palungjit.com
 

เพลง  ขุ่นลำโขง
ศิลปิน หยาด นภาลัย

โขงไหลแรง ฝุ่นสีแดงสองฝั่งฟ้า
เหมือนตาที่ให้เหมือนใจที่รอ โอ้ละหนอนวลเอย
สองข้างตลิ่งห่างเสียจริงเจียวหนอ
คิดไปใจพี่ท้อพี่นี้รอเดียวแด โอ้ละหนอแม่คุณเอย
*ขุ่นโขงแต่ว่าไหลเย็น เจ้าเห็นสิไม่เหลียวแล
น้ำใจไม่เที่ยงแท้ พี่ขอแพ้นวลละออ โอ้ละหนอนวลเอย
โขงไหลรินได้อาบกินชุ่มใจคอ
สูญรักพี่ไม่ท้อพี่จะรอแทบฝั่งโขงเอย โอ้ลำโขงเจ้าเอย