เมื่อเราได้คิด...

muanchan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เรานี้ชั่งคิดน้อยหรือเกิน
เคยคิดว่าพอแล้วกับการเรียน มุ่งทำงานให้ดี ค้นคว้าหาความรู้ตามที่ควรเป็นเพื่อไปบอกต่อกับผู้ที่มานั่งฟังเราสอนอยู่ทุกวัน  แต่เมื่อได้มีโอกาสมาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม เอกเทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษาแล้ว  ทำให้บอกกับตัวเองว่า " เรานี้ชั่งคิดน้อยเหลือเกิน" เมื่อได้มานั่งเรียนมีผู้รู้จริงหลายๆ ท่านมานั่งเล่าประสบการณ์ บอกเล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆ  ไขปัญหาที่เราคิดไม่ได้และคิดไม่ถึง  ให้ความรู้ใหม่ๆ เกิดเป็นความอยากรู้อยากเห็นที่เราต้องลองผิดลองถูก  แต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุด  และคิดว่าการเรียนรู้ไม่ควรรู้จักคำว่าพอ  อยากขอบคุณโอกาสที่พาใจของเราให้กล้าหาญมาได้ ณ ตรงนี้ ขอบคุณพลังใจจากคนรอบข้างที่ทำให้เกิดพร้อมทั้งกายและใจ  ขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านที่ได้สะกิดสติปัญญาให้มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในทุกๆสัปดาห์  รู้สึกว่าเมื่อเราคิดได้ชีวิตก็มีพลังขึ้นอีกเยอะ  ขอส่งพลังใจให้กับผู้ร่วมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ใหม่ทั้ง 13 ชีวิต  นะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
     เข้ามาเยี่ยมครับ
ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีในการ "ขึ้นบ้านใหม่" ที่ GotoKnow ของคุณ muanchan ขอให้เขียนบันทึกสม่ำเสมอนะครับ ประโยชน์ตน  ประโยชน์ท่าน จะก่อเกิดขึ้นมากมายไม่รู้จบ  ในโลกแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ การจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management