การบวกที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน1000   การลบมีการกระจายสองหลัก