การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ต้องตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น ทำงานอย่างเต็มกำลัง ใช้จ่ายอย่างประหยัดแต่มีประสิทธิภาพ ไม่ตั้งความหวังที่สูงเกินไป ทำโดยไม่มีความเครียด มีความสุขที่ได้ทำในสิ่งนั้น  มีความพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่   
  คนเราควรจะประหยัดแต่ไม่ควรจะทำให้คุณภาพชีวิตเสียไป ทำให้ประหยัดสุขภาพของตัวเราเองในระยะยาว มีหลักการอยู่ว่า เราควรใช้จ่ายอย่างประหยัด มีคุณภาพชีวิตตามที่ควรจะเป็นและควรมีเงินเหลือเก็บ อย่างนี้ซึ่งเป็นการพอเพียง

   ความพอเพียงควรเริ่มจากการทำงานเต็มกำลังด้วยความขยัน เข้มแข็งอดทน ของกำลังปกติของเรา ตัวเองคิดว่าการทำงานที่เกินตัว ไม่ใช่การทำงานที่พอเพียง การทำงานเต็มกำลัง นั่นคือเมื่อจบเวลาแต่ละวัน เรายังมีแรงไปทำกิจกรรมอื่นอย่างมีความสุข ไม่เหนื่อยล้าจนเกินไป คือคนเราควรจะต้องขยันทำงาน แต่ไม่ใช่ทำโดยไม่รู้จักคิดพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด การทำงาน ทำงานอย่างไรแล้วมีความสุข อยู่ที่การรู้จักคิดและวิธีการทำงาน  คุณภาพของงานสำคัญกว่าปริมาณงาน  คนเราต้องหัดคิดอย่างฉลาด