180820101248

   จากการได้ไปชมนิทรรศการงานวันวิชาการก็ได้ไปดูป้ายนิเทศและก็รู้สึกชอบป้ายนิเทศอันนี้เพราะดูจากภาพรวมแล้วเป็นป้ายที่ดูสวยและมีการตกแต่งที่สวยดูแล้วสะดุดตาและหัวข้อของป้ายก็ดูเด่นชัดเจนดีและมีสีสันที่สวยงาม

   รูปแบบของป้ายนิเทศนี้มีการเน้นหวข้อจะดูโตดูโดดเด่นกว่าเนื้อหาของป้ายมีการเอารูปภาพมาประกอบและมีคำธิบายรูปภาพทำให้เราเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น มีการใช้สีที่ทำให้ดูโดดเด่นและใช้พื้นที่อย่างสมดุลการใช้พื้นหลังสีอ่อนๆก็ทำให้เนื้อหาดูเด่นชัด

   การได้ไปดูป้ายนิเทศครั้งนี้ก็ทำให้ได้ความรู้เกี่ยวกับประเทศรัสเซียว่ามีธงชาติเป็นแบบใดอยู่ส่วนใดของโลกประเทศรัสเซียมีการใช้ภาษาแบบใดและได้รู้วัฒนธรรมของประเทศรัสเซียว่ามีอะไรบ้าง