โรงเรียนกรมไปรษณีย์โทรเลข เคยมาเช่า ช่วง .พ.ศ.2487-2495

 

        จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้ากรมพระยาภารุพันธุวงศ์วรเดช  หรือสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ ทรงเป็นพระราชโอรส ใน พระบามสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(ร.๔) กับพระเทพศิรินทรามาตย์ร่วมพระอุทรเดี่ยวกันกับ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระองค์ท่านสถาปนาโรงเรียนไปรษณีย์โทรเลขขึ้น เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2432

 

ประวัติและวิวัฒนาการ โรงเรียนการไปรษณีย์ และโทรคมนาคม
     วันที่ 22 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2432 สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ กรมหลวงภาณุพันธ์วงศ์วรเดช ทรงดำริให้จัดตั้ง  โรงเรียนไปรษณีย์โทรเลข ขึ้นแต่ไม่มีอาคารเรียนเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ  ได้ย้ายที่เรียนไปตามที่ต่างๆหลายแห่ง เช่นช่วง พ.ศ. 2487 เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนบ้านสมเด็จ
     พ.ศ.  2487  เรียนที่แพร่งนราโดยการเช่าอาคารของวังกรมพระนราธิปพงศ์ประพันธ์
     พ.ศ.2496 ปรับปรุงสถานที่ตึกไปรษณียาคาร 1 ทีวัดเลียบ(ใช้อาคารเดียวกันกับสถานีวิทยุกระจายเสียง 1 ป.ณ.) เป็นที่ตั้งโรงเรียนกรมไปรษณีย์โทรเลข
     พ.ศ.2506 โรงเรียนกรมไปรษณีย์โทรเลข มีสถานที่เรียนเป็นสัดส่วน สร้างอาคารเรียน  ที่ซอยสายลม ถนน พหลโยธิน  เมื่อ จัดตั้งการสื่อสารแห่งประเทศไทยเป็นรัฐวิสาหกิจ ได้แยกฝ่าย ปฏิบัติการออกไป  ฝ่ายบริหารความถี่วิทยุ สำนักงานเลขานุการกรมไปรษณีย์โทรเลข ได้ไปใช้ ตึกที่ทำการกรมไปรษณีย์โทรเลข  และต่อมาทุบตึกทิ้ง สร้างเป็นตึก  กทช.ในปัจจุบันนี้  ตั้งอยู่ซอยสายลม เยื้องๆ กองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน ถนนพหลโยธิน ปัจจุบันนี้ เป็นที่ตั้ง กทช. คุณพราวณภา เธอทราบดี เพราะเธอเป็นคนรุ่นใหม่ ที่เล่นวิทยุสมัครเล่น หลงไหล ในสัญญาณมอร์ส เธอคงเนมือโปรฯ ในการเคาะสัญญาณนะ  

     พ.ศ. 2522 ย้ายโรงเรียนไป อยู่ที่ทุ่งหลักสี่ จัดสร้างอาคารเรียนหลังใหม่
     22 กุมภาพันธ์ 2532 กล่าวว่าสถาบันการเรียนการสอนวิชาชีพ หรืออาชีวศึกษา ถือกำเนิด เมื่อ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 108(พ.ศ. 2432)
     พ.ศ. 2550 รับผู้หญิงมาเรียนปีแรก   รับสมัคร ม.6  แต่ 90 เปอร์เซนต์ จบปริญญามา เมื่อจบออมาแล้วได้รับการบรรจุเป็น พนักงานรัฐวิสาหกิจ 


      ***ตัวอักษรย่อ คปท.คือ คมนาคม กรมไปรษณีย์โทรเลขค่ะ