สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12


จุดเปลี่ยนผ่านของการจัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา

จุดเปลี่ยนผ่านในวันที่ พ.ร.บ. 3 ฉบับมีผลบังคับใช้

  ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 7 บัญญัติว่า การใดอยู่ระหว่างดำเนินการ หรือเคยดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เฉพาะเรื่องการบริหารงานบุคคล การดำเนินการทางวินัย และการอุทธรณ์ที่เกี่ยวกับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา การดำเนินการต่อไปในเรื่องนั้น จะสมควรดำเนินการประการใด และอยู่ในอำนาจของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ประถมศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด

  สำนักงาน ก.ค.ศ.มีหนังสือด่วนที่สุดที่ ศธ0206.6/398 ลงวันที่ 30  กรกฎาคม 2553ถึงเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และด่านที่สุดที่ ศธ 0206.6/399 งวันที่ 30  กรกฎาคม  2553 ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา พอสรุปเนื้อหาได้ว่า  ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว

          1. มีมติให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3) 2553 ใช้บังคับ ทำหน้าที่เป็น      อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยให้มีอำนาจ และทำหน้าที่ต่อไป

         2. การบริหารงานบุคคล การดำเนินการทางวินัย  และการอุทธรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครูทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้ชะลอการพิจารณาไว้จนกว่าจะมีการตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพื่อทำหน้าที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแล้ว  ก็ส่งเรื่องให้ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญดังกล่าวพิจารณา

         3. กรณีมีการพิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล การดำเนินการทางวินัย และการอุทธรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครู และบุคคลากรทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาไปแล้วตั้งแต่พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับ ให้ส่งเรื่องที่พิจารณาแล้วให้ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญที่ทำหน้าที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจารณาอีกครั้ง

          เท่าที่ทราบมายังมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบางเขต ยังไม่ปฏิบัติตามมติ   ก.ค.ศ. ได้แก่ ประชุม อ.ก.ค.ศ. พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา   ในวันที่ 23กรกฎาคม 2553  และออกคำสั่งย้ายหลังวันที่ 23  กรกฎาคม  2553 ซึ่งเป็นวันที่ พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้  ไม่ทราบว่า มติ ก.ค.ศ.  มีความศักดิ์สิทธิหรือไม่เพียงใด

           สำหรับการประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา น่าจะเป็นหลังจากวันที่ 17  สิงหาคม 2553 ขอแสดงความยินดีกับชาวมัธยมศึกษาทุกคนด้วย

หมายเลขบันทึก: 385173เขียนเมื่อ 16 สิงหาคม 2010 00:54 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 มิถุนายน 2012 13:21 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท