สหกิจศึกษากับการจัดการความรู้

กำหนดกรอบระยะเวลาและผลลัพธ์ที่ได้ของแต่ละงาน

หน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชนได้ประสานกับสหกิจศึกษารับน้องน.ศ.ปี 4 ชื่อจิรพงศ์     นิจพัตรา (หรือน้องแอล) สาขาการจัดการสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ มาเรียนรู้และพัฒนางานระบบข้อมูลความรู้ของหน่วยฯ และจะช่วยพัฒนาการสื่อสารเชื่อมโยงระบบข้อมูลความรู้ของศูนย์บริการวิชาการในลำดับต่อไปด้วย
แอลจะอยู่กับเรา 4 เดือนตั้งแต่ 5 กันยายน - 23 ธันวาคม 2548

แหม่มรับเป็นพี่เลี้ยง ได้มอบหมายให้แอลเรียนรู้และพัฒนาช่องทางสื่อสารผ่านระบบwebsiteและBlogรวมทั้งระบบเอกสารของหน่วยจัดการความรู้ก่อน จากนั้นค่อยดำเนินการเรื่องของศูนย์ฯ     ต่อไป 
ผมแนะให้แอลกำหนดกรอบระยะเวลาและผลลัพธ์ที่ได้ของแต่ละงาน จากนั้นประเมินดูว่าความรู้ที่มีอยู่พอเพียงหรือไม่ ต้องหาเพิ่มเติมจากเอกสารหรือผู้รู้เรื่องใดบ้าง หน่วยฯจะส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มที่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประชาคมวลัยลักษณ์ความเห็น (0)