การเขียนบล็อก

การสือสารเป็นปัจจัยหนึ่งในการสือให้คนทั่วไป

การสืบค้นข้อมูล

การสือสารเป็นปัจจัยหนึ่งในการสือให้คนทั่วไปได้รู้และง่ายในการติดต่อระหว่างซึงกันและกันเพื่อเป็นประโยน์ในการค้นหาเรื่องร้าวต่างๆที่ต้องการรับรู้และรับทราบงานค้นหาข้อมูล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไอที่เพื่อการสืบค้นข้อมูลความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ทำไม่ยาก ครูสอนเข้าใจง่าย