เดือนกันยายนที่จะมาถึงนี้  เป็นเดือนที่ครูเกษรจะเกษียณราชการแล้ว ครูเอง(ครูสุรินทร์)มาอยู่ที่โรงเรียนนี้เมื่อปี 2522 อาจารย์เกษรมาอยู่ก่อนครู ลองนึกถึงความยาวนานก็แล้วกันว่าประมาณกี่ปี

        ครูเกษรตั้งใจว่าแม้เกษียณแล้ว ก็จะสอนนักเรียนรุ่นนี้จนจบภาคเรียนเพื่อไม่ให้มีปัญหาในการขาดครูสอน นี่เป็นหนึ่งของความรักของครูเกษรที่มีต่อนักเรียนและโรงเรียน

        ครูตั้งใจทำบันทึกนี้ไว้ให้ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบันที่ปรารถนาจะแสดงความรู้สึก ความรัก ความกตัญญู และสายสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่มีต่อครูเกษร ได้เขียนถึง เขียนเล่าเรื่อง เขียนอวยพร เขียนรำลึกถึงความหลังต่างๆ นานาตามที่ใจอยากเขียน โดยเขียนลงในบันทึกนี้ เพื่อที่วันหนึ่งในเวลาอันเหมาะสม ครูจะเอาบันทึกนี้ให้ครูเกษรเป็นที่ระลึกก่อนลาจากโรงเรียน

          ขอเชิญชวนชาว ป.พ.ร่วมแสดงความรักความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณยิ่งของเรา และโปรดบอกต่อพี่น้องผองเพื่อน    ถ้าเป็นไปได้ ใช้ชื่อ – นามสกุลเหมือนตอนที่เป็นนักเรียน ยิ่งถ้าบอกปีพ.ศ.ด้วยก็แจ่มเลย...

          และสำหรับเพื่อนครูทุกท่านที่แวะมาแสดงความเคารพความรักที่พวกเรามีต่อพี่ต้อยของเราแล้ว อย่าลืมบอกต่อไปยังเพื่อนครูโรงเรียนต่าง ๆ ด้วย...เพื่อให้วันจากลาเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความรัก และความผูกพันที่เรามีต่อกัน...