นักแนะ แนวๆ
นางสาว สิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์

5 บริการงานแนะแนวฯ มรพส.


บริการแนะแนวครอบคลุม 5 บริการ

1. บริการสำรวจข้อมูลนักศึกษาเป็นรายบุคคล หรือ ระเบียนสะสม (Individual Inventory Service)

          ระเบียนสะสมเป็นเครื่องมือสำหรับสำรวจข้อมูลนักศึกษาเป็นรายบุคคล ที่ประกอบด้วยประวัติส่วนตัว ครอบครัว การศึกษา อาชีพ สุขภาพและบุคลิกภาพ ตลอดจนเป็นการสำรวจความต้องการของนักศึกษา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรู้จักและเข้าใจนักศึกษาในทุกด้านตั้งแต่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง แก้ไขพฤติกรรม และการพัฒนาการด้านต่างๆของนักศึกษาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทุกคน จะต้องบันทึกข้อมูลระเบียนสะสม online ที่ เว็บไซต์ของกองพัฒนานักศึกษา (http://saf.psru.ac.th)

2. บริการสนเทศ (Information Service)

2.1 การจัดบริการห้องสมุดแนะแนว ที่นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาข้อมูลความรู้ที่หลากหลาย นิตยสารสมัครงานรายสัปดาห์ วารสารความรู้ด้านต่างๆ จุลสารและแผ่นพับเกี่ยวกับการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ ข้อมูลจากสถาบันการศึกษาในรูปแบบคู่มือการศึกษาและแผ่นโปสเตอร์

2.2 การจัดสื่อการเรียนรู้ ได้แก่ VCD แนะนำหน่วยงาน หรือโครงการต่าง ๆ

2.3 การจัดป้ายนิเทศ ซึ่งเป็นข้อมูลทางด้านอาชีพ การศึกษา การฝึกอบรม หรือข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา และมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ

2.4 รวบรวมข้อมูลเสนอข่าวด้านอาชีพ การฝึกอบรม การศึกษาต่อ และอื่น ๆ ทาง website กองพัฒนานักศึกษา

3. บริการให้คำปรึกษา (คลินิกเพื่อนรู้ใจ) (Counseling Service)
           
เมื่อนักศึกษาเกิดความกังวลใจไม่ว่าเรื่องใด บุคลากรงานแนะแนว พร้อมที่จะเป็นผู้รับฟัง และให้กำลังใจ ช่วยเหลือให้คำปรึกษาในทุกด้าน ในรูปแบบของการให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Counseling) หรือ เป็นกลุ่ม (Group Counseling) โดยครอบคลุมทั้งการให้คำปรึกษาด้านการศึกษา ด้านอาชีพ หรือด้านส่วนตัวและสังคม

4. บริการจัดวางตัวบุคคล (Placement Service)

การจัดวางตัวบุคคลเป็นบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการต่าง ๆ ข้างต้น เป็นการวางตัวบุคคลให้เหมาะสมกับงานตามที่คัดเลือก เป็นบริการที่ช่วยให้บุคคลได้เรียนตามวิชาที่ตนเองชอบ ช่วยให้มีโอกาสเรียนและประกอบอาชีพตรงตามความสามารถของตนเอง เป็นบริการที่จัดขึ้นช่วยเหลือนักเรียนทั้งที่ยังศึกษาอยู่ในโรงเรียนและสำเร็จการศึกษาไปแล้ว อาชีพในอนาคต

5. การติดตามและประเมินผล (follow – up service)

การจัดกิจกรรมแนะแนวมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกปีการศึกษา นอกจากนี้ยังนำเอาผลที่ได้มาปรับปรุงบริการแนะแนวต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น

คำสำคัญ (Tags): #บริการแนะแนว
หมายเลขบันทึก: 379977เขียนเมื่อ 31 กรกฎาคม 2010 11:22 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 23:17 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี