Instructional Media

สื่อการสอน

ความสำคัญของสื่อการสอน

กระบวนการเรียนการสอน  สื่อจัดว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้กระบวนการเรียนการสอนครบบริบูรณ์และยังอาจกล่าวได้ว่าเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพจของการเรียนการสอนในครั้งนั้น ๆ อีกด้วย  เพราะตัวสื่อจะเป็นตัวการสำคัญที่นำเอาความรู้และประสบการณ์เข้าไปสู่การรับรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางจินตนา ราสุวรรณความเห็น (3)

นิสรา
IP: xxx.150.132.242
เขียนเมื่อ 
งานที่คุณทำฉันอ่นแล้วได้ความรู้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
วิไลวรรณ อาจหาญ
IP: xxx.150.132.242
เขียนเมื่อ 
งานที่ทำดีนะค่ะ
ไพฑูรย์
IP: xxx.150.132.242
เขียนเมื่อ 

แวะมาทักทาย