ครู

  การเมือง การปกครอง ในยุคปัจจุบัน มีการแบ่งแยกครู

ส่วนหนึ่ง อยู่กับ สพท

ส่วนสอง โอนเข้า อบจ อบต

     ครูที่สังกัด อบจ อบต  สิ้นปีมีการรับโบนัส 2-5 เท่าของเงินเดือน

ในขณะเงินค่าตำแหน่งต่างๆ ยังเหมือนเดิม มันเกิดความอยากที่จะแห่กันไปสังกัด

ยิ่งนัก เพราะการเพิ่มรายได้

   แต่การสังกัด อบจ อบต มันการเมือง ล้านเปอร์เซนต์ คิดอยากจะมีรายได้เพิ่ม

เชิญโอนสังกัด

  คิดกินอุดมการณ์ อยู่สังกัด สพท ท้องแห้งชั่งมัน 555

 อยู่ที่ไหนก็ครูเหมือนกัน  อยู่ที่ตัวครูเด้อ