สมัชชาสุขภาพ คืออะไร?

  ติดต่อ

  สมัชชาสุขภาพคืออะไร ความหมายของสมัชชาสุขภาพ  

รู้จัก สมัชชาสุขภาพ คืออะไร?

พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้ให้ความหมายของ “สมัชชาสุขภาพ” ว่าเป็น กระบวนการที่ให้ประชาชนและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์  เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ หรือความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วม

สมัชชาสุขภาพ จึงเป็นนวัตกรรมทางสังคม ที่เปิดพื้นที่สาธารณะรูปแบบใหม่ให้กับทุกฝ่ายในสังคม ได้แก่ ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น องค์กรประชาสังคม องค์กรเอกชน นักวิชาการและวิชาชีพ ร่วมทั้งฝ่ายการเมืองและราชการ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น   ได้เข้ามาร่วมกันทำงานเชิงนโยบายที่เรียกว่า การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ตามวิถีทางประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ที่มีความสำคัญควบคู่ไปกับประชาธิปไตยแบบตัวแทน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมัชชาสุขภาพ

หมายเลขบันทึก: 378274, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-23 06:52:36+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #สมัชชาสุขภาพ#นโยบายสาธารณะ#พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ#ธรรมนูญสุขภาพ#นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

ท่านคิดว่า สมัชชาสุขภาพ คืออะไร?

ความคิดเห็นไม่มีผิดหรือถูกนะครับ ขึ้นอยู่กับว่า ท่านได้หรือมีข้อมูลนำเข้า อะไรบ้าง ลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ