ต้นกล้าคุณธรรม : โปรดช่วยกันรักษา "ความสะอาด..."

ปภังกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ครั้นผู้ใหญ่เข้าห้องเรียน ห้องประชุม ห้องสัมนา เพื่อเรียนให้รู้ถึงคำว่า "คุณธรรม"
แต่เด็ก ๆ นำกายเป็นสื่อเพื่อน้อมนำ "คุณธรรม" เข้าสู่จิต สู่ใจ

ครั้นผู้ใหญ่ทำป้ายบอกให้แก่ผู้ที่มีการศึกษา หรือผู้ที่อ่านหนังสือออกว่า "โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด"

แต่เด็ก ๆ ใช้มือเล็ก ๆ กับผ้าผืนน้อย ๆ มาช่วยกันทำความสะอาดป้ายแผ่นนั้น

สองแรง แข็งขัน ช่วยกันทำความสะอาดใจภายใน

สู้ ๆ สู้ต่อไป โปรดรักษาความสะอาดกายและใจเป็นสำคัญ...

ความสะอาดนำสู่ "ความสงบ..."

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้คือพลังความเห็น (4)

สวัสดีครับ ความคิดดี ทำให้ผู้อ่านได้คิดว่าบันทึกที่จะเขียนทุกอย่างนำมาส่งแบ่งปันล้วนมีความหมายมีค่าทั้งสิ้น จะนำแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีท่าน ปภังกร ครับ

สะอาดนอก สภาพแวดล้อมสดใส

สะอาดใน น่าเคารพ น่าชื่นชม ครับ

แวะมาเยี่ยมครับ

ชื่นชมยินดีกับข้อคิดดีดีในบันทึกนี้ครับ

เขียนเมื่อ 

ผู้ใหญ่เก่ง ๆ อาจจะสรรหาป้ายสวย ๆ วิจิตร พิศดาร สร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

แต่จะมีผู้ใหญ่สักกี่คนหยิบ "ผ้าขี้ริ้ว" ขึ้นมาเช็ด มาทำความสะอาด ป้ายที่แสนวิจิตรตระการตานั้น

ความสวยงามที่แท้จริงของป้ายอยู่ที่ใด ป้ายไหน ๆ ในประเทศไทยก็มีแต่บอกกันให้ "รักษาความสะอาด"

เด็กกลุ่มนี้ไม่ได้ทำป้าย หรือไม่ได้บอกใครให้รักษาความสะอาด แต่เด็ก ๆ เหล่านี้เป็นผู้ "ทำความสะอาด" มิได้ทำความสะอาดให้ใคร ตามคำสั่งของผู้ใด แต่เป็นการทำความสะอาดจิตใจของตนเอง...