ข่าว การประชุมด้านสัตว์ทดลอง (AFLAS 2010 ที่ ไต้หวัน)

น่าสนใจสำหรับ คนในวงการสัตว์ทดลอง

ข่าว การประชุมด้านสัตว์ทดลอง   (AFLAS 2010 ที่ ไต้หวัน)

Asia Federation of Laboratory Animal Science Association (AFLAS)  เป็นองค์กรของเอเชีย ที่ดำเนินการจัดการประชุมเกี่ยวกับสัตว์ทดลอง โดยมีการจัดประชุมทุก 2 ปี มีประเทศที่เป็นสมาชิก ในตอนนี้แล้ว  9 ประเทศ มีการจัดประชุม ขึ้น ทุก 2 ปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่  4 จัดที่ไทเป ไต้หวัน ช่วงวันที่  9-11 พย. 2553  และตอนนี้ยังเปิดรับ abstract จนถึงสิ้นเดือน กรกฎาคม 53  ผู้เขียนคิดว่าเป็น งานที่น่าสนใจสำหรับ คนในวงการสัตว์ทดลอง

เพราะเท่าที่ดูรายละเอียดแล้ว น่าสนใจ แถมค่าใช้จ่ายก็ไม่แพง พอ ๆ กับที่จัดในไทยเลย ทั้งค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ใครสนใจ ดูได้ที่ http://www.aflas2010.org/2-1.html   แถมงานนี้  ประเทศไทย (ในนาม TALAS ) กำลังจะรับเป็นเจ้าภาพ ในปี 2012 อีกด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สัตวทดลองความเห็น (0)