สำหรับผู้รักสมุนไพรและผักพื้นบ้าน  ขอเชิญเข้าชมและเรียนรู้พืชสมุนไพรและผักพื้นบ้านมากมายกว่า 600 ชนิด ได้ที่สวนรวบรวมสมุนไพร ผู้ที่สนใจว่าเขาปลูกสมุนไพรและผักพื้นบ้านภายใต้ร่มเงาสวนมะพร้าวกันอย่างไร.....อาจได้แนวทาง เพิ่มรายได้ให้ชาวสวนมะพร้าวก็ได้นะคะ ภายในแปลงจะมีชื่อและสรรพคุณให้ได้เดินศึกษา เป็นทางเดินในสวนมะพร้าว สวนพักผ่อนที่ดีเยี่ยมเลยค่ะ