รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6.14


ตัวชี้วัดที่ 6.14

ตัวชี้วัดที่ 6.14 มีระบบกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธำรงรักษาไว้ให้บุคคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ชนิดของตัวชี้วัด :

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ

  1. มีการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรม ภายใต้การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงประจักษ์
  2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เช่น การสรรหาจัดวางคนลงตำแหน่ง การกำหนดเส้นทางเดินของตำแหน่ง การสนับสนุนเข้าร่วมประชุมฝึกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินการปฏิบัติงาน มาตรการสร้างขวัญกำลังใจมาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และการรักษาบุคลากรทื่มีคุณภาพ
  3. ระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างบรรยากาศที่ดีให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข
  4. มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มีโอกาสประสบความสำเร็จและก้าวหน้าในอาชีพอย่างรวดเร็วตามสายงาน
  5. มีการนำเสนอการประเมินความพึงพอใจเสนอผู้บริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้ดีขึ้น

เกณฑ์การประเมิน  :

คะแนน 1

 

คะแนน 2

                            

คะแนน 3                     

 

ระดับ 1-2   

                             

ระดับ 3-4          ระดับ 5  ขึ้นไป

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

ผู้กำกับดูแลดัชนี:                                          เบอร์โทรภายใน:             E-mail : 
ผู้เก็บรวมรวบข้อมูล:   เบอร์โทรภายใน :    E-mail :  

                               

 

ผลการดำเนินงาน 

         

ระดับที่

 ผลการดำเนินงาน

หลักฐาน
                1. กำลังจัดเก็บข้อมูล                                

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                  

 

 

                                
คะแนนการประเมินปีที่แล้ว คะแนนการประเมินครั้งนี้ คะแนนการประเมินปีต่อไป
3 3 3

การบรรลุเป้าหมาย  (1 = บรรลุ , 0 = ไม่บรรลุ)    
การมีพัฒนาการ     (1 = มี , 0 = ไม่มี)

การบรรลุเป้าหมาย :

                                                                                                                  
พัฒนาการ     

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 375024เขียนเมื่อ 14 กรกฎาคม 2010 15:50 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 พฤษภาคม 2012 13:10 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี