คนไข้ ไม่เต็มเท่าไร

ยากจนมาก ไปไหนลำบาก

เพราะ ไม่มีบัตรประชาชน

แม่แก อยู่หนองเรือ

แกอยู่กับ ผัว ที่อุบลรัตน์

เป็นคนชายขอบ ต้องรับจ้าง

ตัดอ้อย  ไป โรงพยาบาลทีไร

ก็โดนดุ เพราะไม่มี บัตรทอง

หากแกเป็น คนไทยจริงคงน่าสงสารมากๆ

ขั้นแรก สืบดูก่อน ว่าแกเป็นคนไทยจริงไหม

งานแบบนี้ ที่ รพ.อุบลรัตน์ ไม่มีใครทำ

ไป ทำเรื่องเกษตรปราณีต กันหมด 555

งานแบบนี้ มันต้อง angel เภสัชแกะดำครับ