เพลงรักษ์ภาษาไทย

ทำนองเพลงกำลังใจ  หงา คาราวาน

ฝากเตือนใจ  เราเป็นคนไทยต้องจำให้มั่น  อักษรที่ใช้กัน  ภาษาที่ใช้กัน  ล้ำค่า  

สืบทอดไป  ร่วมแรงร่วมใจแพร่ไปทั่วหล้า ขีดเขียนและพูดจา  ภาษาที่ใช้มา หวนให้

** พ่อขุนคิดอักษร  หวังวอนลูกหลานให้  ช่วยรักษ์ภาษาไทย  ผิดไปต้องช่วยเหลือ  จะเขียนจะพูดนั้น   

ใช้กันถูกทุกเมื่อ  ภาษาไทยเหลือเฟือ  ความภูมิใจ  

ฝากคำวอน  ช่วยกันอาทรดูแลชิดใกล้  ช่วยรักษ์ภาษาไทย  สืบทอดภาษาไทย  ให้ใช้ไปตลอดกาล  

(  ซ้ำ   **    )