สิ่งที่ได้จากห้องเรียน


แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือการที่เรามีความสุข มีความพอเพียงและรักที่จะทำมัน

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ฉันได้มีโอกาสรับฟังการบรรยาย

เรื่อง การวิเคราะห์ระบบการผลิตทางการเกษตร ซึ่งสิ่งที่ฉันได้จากการฟังการบรรยายครั้งนี้ก็คือ ระบบการผลิตที่ดีจะต้องมีความสมดุลซึ่งกันและกันของระบบการผลิตการเกษตร ระบบการตลาด และระบบสังคมซึ่งทั้งหมดต้องอยู่ในระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม

โดยประโยชน์ของการมีระบบการปลูกพืชก็เพื่อ เพิ่มผลผลิตและรายได้เกษตรกร ลดความเสียหายและหลีกเลี่ยงความแปรปรวนที่อาจเกิดขึ้น ทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินเพิ่มขึ้นและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน  ลดการสะสมสารพิษของพืชบางชนิดในดิน รวมทั้งลดปริมาณศัตรูพืช และควบคุมการระบาดของโรค-แมลง

                ปัจจุบันความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมมีมากขึ้นทำให้คนหันไปทำการเกษตรยั่งยืนกันมากขึ้น โดยแนวทางของเกษตรยั่งยืนจะเป็นการใช้วิชาการเกษตรที่สามารถจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เกิดการผลิตทางการเกษตรที่เป็นไปในลักษณะที่ยั่งยืน ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมไม่ทำลายสภาพแวดล้อม เกิดผลดีทางด้านเศรษฐกิจ และการยอมรับทางสังคม เกษตรยั่งยืนก็มีหลายแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็น การเกษตรแบบผสมผสาน ไร่นาสวนผสม เกษตรทฤษฏีใหม่ วนเกษตร พุทธเกษตร เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์

                ซึ่งเกษตรดีที่เหมาะสม (Good Agricultural Practice, GAP) จะต้องดำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในคุณภาพและความปลอดภัย ลดการทำลายสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยการใช้ทรัพยากรให้ถูกต้องเหมาะสม ลดการใช้สารเคมีและรับผิดชอบในความปลอดภัย สุขอนามัยเกษตรกร

                การทำการเกษตรสามารถที่จะนำเอาเทคโนโลยีต่างๆมาใช้อย่างในพื้นที่ที่มีปริมาณเยอะๆ หรือเพื่อความสะดวกในการจัดการ อย่างเช่นการใช้ข้อมูลและการส่งผ่านข้อมูลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การเก็บข้อมูลสภาพอากาศ การปรับสภาพโรงเรือนอัตโนมัติ เครื่องวัดคุณภาพผลผลิตต่างๆเป็นต้น

                ในอนาคตข้างหน้าเทคโนโลยีเกษตร เกษตรอัจฉริยะ(Intelligent Agriculture) จะมีบทบาทมากขึ้น ซึ่งอาจจะต้องผสมผสานเทคโนโลยีบางอย่างลงไปกับการปลูก อย่างปัจจุบันก็เริ่มที่จะปลูกพืชโดยสามารถใช้พื้นที่น้อยแต่ได้ผลผลิตมากขึ้นอย่างเช่น การปลูกพืชบนพื้นที่ปลูกแบบ 3 มิติ การปลูกพืชแนวตั้ง การปลูกพืชบนหลังคา(green roof) หรือการปลูกพืชลอยฟ้า(sky farming)(ก็คือปลูกในแนวสูงเป็นชั้นๆขึ้นไปคล้ายๆคอนโด) ปลูกในโรงเรือน โดยควบคุมแสง ปริมาณอาหาร การเก็บเกี่ยวก็ง่าย อย่างการใช้เทคโนโลยีการปลูกมันเทศบนตะแกรงแขวน ซึ่งจะปลูกในวัสดุปลูกในกระถางพลาสติกและให้น้ำให้อาหารผ่านระบบน้ำหยด เก็บเกี่ยวง่าย การใช้เทคโนโลยีด้านสมองกลในการเกษตร จะช่วยลดแรงงานจากคน ควบคุมการผลิตได้ทุกขั้นตอน อย่างเช่น การใช้หุ่นยนต์กำจัดวัชพืช กำจัดแมลงศัตรูพืช เก็บเกี่ยวผลผลิตในแปลงปลูกอัตโนมัติ ซึ่งในหลายประเทศเริ่มคิดและมีโครงการพัฒนาระบบการปลูกพืชสำหรับอนาคตข้างหน้าเอาไว้แล้ว อย่างเช่น เกาหลี แคนนาดา ญี่ปุ่น เป็นต้น

                แล้วประเทศไทยเรา เรามองอนาคตและวางแผนการเกษตรไทยไว้หรือยัง

ช่วงบ่ายได้มีโอกาสไปดูงานที่เรียกกันว่ากลุ่มแก้วเกษตรไทย ซึ่งเป็นกลุ่มต้นแบบในการทำการเกษตรแบบผสมผสาน มีการทำปุ๋ยหมักไว้ใช้เองสูตรต่างๆตามสภาพการใช้งานและสภาพพื้นที่ โดยที่นี่จะรับซื้อขี่วัวจากแถวนั้น มาใช้ทำปุ๋ยหมักแต่ก็ไม่ได้รับซื้อทั้งหมดต้องดูด้วยว่าวัวในคอกนั้นๆ กินอะไรมูลที่ได้มีลักษณะอย่างไรเหมาะกับพืชผักที่ปลูกหรือไม่ มีการแบ่งพื้นที่ในการทำการเกษตรอย่างในพื้นที่ก็จะมีแปลงข้าวซึ่งที่นี้จะเป็นแปลงพันธุ์ข้าวเพื่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้องสินเหล็ก แปลงปลูกหน่อไม้ฝรั่ง มีบ่อน้ำ บ่อเลี้ยงปลา ซึ่งในพื้นที่นั้นก็ใช้น้ำในการเกษตรจากบ่อน้ำพวกนี้ นอกจากนั้นก็มีการปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดอย่างไผ่ต่างๆเอาไว้เก็บหน่อไม้กิน กระถินเทพาปลูกกันแนว ผลไม้ก็มีกล้วยหลากหลายพันธ์ไม่ว่าจะเป็นกล้วยน้ำว้า กล้วยหอม กล้วยหักมุก นอกจากนั้นยังมีแก้วมังกรลูกใหญ่มาก มีการเลี้ยงไก่ฟ้าเยอะมากซึ่งที่นี้ได้รับอนุญาตให้เลี้ยงได้

ถ้าดูโดยรวม อาจจะบอกว่าไม่เห็นมีอะไรแปลกใหม่เลย ที่ไหนๆก็มีการทำแบบนี้ เหมือนกัน แต่สิ่งที่เราอยากจะบอกก็คือ แนวทางการทำการเกษตรยั่งยืนสามารถที่จะเลี้ยงตัวมันเองได้ สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เหมือนกัน ถ้ารู้จักระบบวิธีการและจัดการให้ที่ถูกต้อง

แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือการที่เรามีความสุข มีความพอเพียงและรักที่จะทำมัน

หมายเลขบันทึก: 372919เขียนเมื่อ 8 กรกฎาคม 2010 01:44 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 พฤษภาคม 2012 21:10 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (2)

เป็นอะไรที่น่ายินดีมากที่เรามีท่านอาจารย์นักสู้และสร้างสิ่งดีๆกับสังคมที่ควรเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อดำเนินรอยตามดำรัสของในหลวงเราที่เป็นพ่อของแผ่นดิน และทำทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนได้มีสิ่งที่ดีๆกับความเป็นอยู่ในพื้นแผ่นดินไทย เห็นด้วยกับงานที่ท่านอาจารย์ได้ทำอย่างมาก และถือว่าเป็นประโยชน์กับประเทศของเราอย่างยิ่ง

Kratan 2010

You said:

"ปัจจุบันความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมมีมากขึ้นทำให้คนหันไปทำการเกษตรยั่งยืนกันมากขึ้น โดยแนวทางของเกษตรยั่งยืนจะเป็นการใช้วิชาการเกษตรที่สามารถจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ "

Today, few minute ago, TV Thai pbs (original ITV) just have a good movie on this matter.

It show expanding of dessert in China, Ethanol in Brazil, expanding traffic in LA.

regards,

zxc555

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี