จัดอันดับเพลงไทยที่มีการนำทำนองไปดัดแปลงเป็นเพลงลูกกรุงลูกทุ่ง ตอนที่ ๑ (อันดับ ๑-๑๐)

ในบรรดาเพลงไทยสากล (ลูกกรุง/ลูกทุ่ง) ทั้งหลายที่นำเอาเพลงไทยหรือดัดแปลงทำนองมาจากเพลงไทย(หรือเพลงไทยเดิม) นั้นมีเป็นจำนวนมาก เท่าที่พอรวบรวมได้ในเวลานี้ มีประมาณ ๕๐๐ เพลง โดยดัดแปลงทำนองมาจากทำนองเพลงไทยประมาณ ๑๕๐ ทำนอง เพลงพื้นบ้านอีกประมาณ  ๒๐ ทำนอง หากจะจัดอันดับความนิยมว่าเพลงไทยหรือเพลงพื้นบ้านเพลงอะไรที่นิยมนำเอาทำนองไปใช้หรือดัดแปลงเป็นเพลงลูกกรุงลูกทุ่งมากที่สุดตามลำดับ จะได้ดังนี้

อันดับที่ ๑ เพลงลาวเสี่ยงเทียน (๒๓ เพลง)

เพลงลาวเสี่ยงเทียน ๒ ชั้นเป็นเพลงไทยสำเนียงลาว ไม่ทราบนามผู้แต่ง แต่สันนิษฐานว่าเพลงนี้แต่งขึ้นสมัยปลายรัชกาลที่ ๔ ถึงต้นรัชกาลที่ ๕ มีผู้นำเอาทำนองเพลงลาวเสี่ยงเทียน ๒ ชั้น ไปดัดแปลงเป็นเพลงลูกกรุงลูกทุ่งเท่าที่รวบรวมได้ในขณะนี้ ๒๓ เพลง โดยเพลงที่ ๑-๒๑ ทำนอง ๒ ชั้น เพลงที่ ๒๒ ทำนอง ๒ ชั้นทางเปลี่ยน ส่วนเพลงที่ ๒๓ ทำนอง ๓ ชั้น จึงถือได้ว่าเพลงลาวเสี่ยงเทียนเป็นทำนองเพลงไทยยอดนิยมที่มีการนำไปดัดแปลงเป็นเพลงลูกกรุงและลูกทุ่งมากที่สุดตลอดกาล

กลุ่มที่ ๑ ขับร้องเดี่ยว

(๑) เพลงลาวเสี่ยงเทียน ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง พูลศรี เจริญพงษ์ ขับร้อง

(๒) เพลงลาวเสี่ยงเทียน  คำร้องโดย คุณหญิงชิ้น  ศิลปบรรเลง เป็นเพลงสำหรับให้นักเรียนร้อง ต่อมา ดวงพร ผาสุข ขับร้อง นับได้ว่าเป็นเพลงลูกกรุงเพลงหนึ่ง

(๓) เพลงเสี่ยงเทียน คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน มัณฑนา โมรากุล และนักร้องวงสุนทราภรณ์รุ่นหลัง ขับร้องตามลำดับ

(๔) เพลงบุษบาเสี่ยงเทียน ประพันธ์คำร้องโดย ศักดิ์ เกิดศิริ วงจันทร์ ไพโรจน์ พุ่มพวง ดวงจันทร์ อรวี สัจจานนท์ และวรานุช พุทธชาด ขับร้อง

(๕) เพลงใต้แสงเทียน ของวงสุนทราภรณ์

(๖) เพลงนิราศนุช ประพันธ์โดย ป. วรานนท์ (ประชา วรานนท์) ชรินทร์ นันทนาคร ชรัมภ์ เทพชัย ดนุพล แก้วกาญจน์ (แกรนด์เอ๊กซ์) และพีระพงษ์ พลชนะ (ต้อม เรนโบว์) ขับร้อง

(๗) เพลงสงกรานต์น้ำตา (สันนิษฐานว่าอาจินต์ ปัญจพรรค์ แต่ง) ธานินทร์ อินทรเทพ ขับร้อง

(๘) เพลงสาวน้อยเสี่ยงเทียน ประพันธ์โดย พยงค์ มุกดา โดยเปลี่ยนเนื้อร้องเพลงลูกทุ่งเสี่ยงเทียนให้เหมาะกับเป็นเพลงลูกกรุงผู้หญิงร้อง ขับร้องโดย รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส

(๙) เพลงรักไม่มีชนชั้น ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง อาณัติ พุทธมาศ ขับร้อง

(๑๐) เพลงลูกทุ่งเสี่ยงเทียน ประพันธ์โดย พยงค์ มุกดา  ขับร้องโดย ชินกร ไกรลาศ เสรี รุ่งสว่าง

(๑๑) เพลงกลับมาทำไม ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง ขับร้องโดย สังข์ทอง สีใส และหม่ำ จ๊กมก

(๑๒) เพลงดูดูดาดา ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง สุชาติ เทียนทอง ขับร้อง

(๑๓) เพลงคาถามัดใจ ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง สายัณห์ สัญญา ขับร้อง

(๑๔) เพลงคนชายแดน ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง สายัณห์ สัญญา และเอกชัย ศรีวิชัย ขับร้อง

(๑๕) เพลงคืนอาลัย ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง เสรี รุ่งสว่าง ขับร้อง

(๑๖) เพลงธารน้ำใจ ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง รุ่งตะวัน ขวัญกระบี่ ขับร้อง

(๑๗) เพลงวอนต้อยกลับบ้าน ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง รุ่งตะวัน ขวัญกระบี่ ขับร้องในแบบสำเนียงใต้

(๑๘) เพลงคนรักแม่ ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง วิฑูรย์ ใจพรหม ขับร้อง

(๑๙) เพลงวอนพ่อจตุคาม ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง ดอกฟ้า ท่าชนะ ขับร้อง

กลุ่มที่ ๒ เพลงคู่

(๒๐) เพลงสาบานรัก ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง สุเทพ วงศ์กำแหง ขับร้องคู่กับ สวลี ผกาพันธ์

(๒๑) เพลงเดือนคว่ำเดือนหงาย คำร้อง/ทำนอง จิ๋ว พิจิตร ขับร้องโดยชินกร ไกรลาศ กับกิ่งกาญจน์ กาญจนา คู่หนึ่ง และยอดรัก สลักใจกับสุนารี ราชสีมาอีกคู่หนึ่ง

(๒๒) เพลงเสี่ยงเทียนเสี่ยงรัก ทำนองลาวเสี่ยงเทียน ๒ ชั้นทางเปลี่ยน วงสุนทราภรณ์ วินัย จุลละบุษปะ และชวลีย์ ช่วงวิทย์ ขับร้อง

(๒๓) เพลงเสี่ยงเทียนคอยคู่  ทำนองลาวเสี่ยงเทียน ๓ ชั้น คำร้อง-ทำนองโดย สง่า อารัมภีร วินัย จุลละบุษปะ ขับร้อง ต่อมาเมื่อ ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์ ขับร้อง ได้เปลี่ยนชื่อเป็นเพลงเสี่ยงเทียนเสี่ยงรัก คำร้องโดย แก้ว อัจฉริยะกุล ทำนองโดย สง่า อารัมภีร  

ดูรายละเอียดและฟังเพลงไทยสากลที่ดัดแปลงทำนองมาจากเพลงลาวเสี่ยงเทียนได้ที่ http://gotoknow.org/blog/wiphon/361359

อันดับที่ ๒ เพลงพม่าแปลง (๑๕ เพลง)

เพลงพม่าแปลงเป็นเพลงไทยสำเนียงพม่า หม่อมหลวงต่วนศรี วรวรรณ เป็นผู้ประพันธ์ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ มีการดัดแปลงทำนองเพลงพม่าแปลง ๒ ชั้น เป็นเพลงลูกกรุงลูกทุ่งเท่าที่รวบรวมได้ในขณะนี้ ๑๕ เพลงด้วยกัน คือ

(๑) เพลงเดือนต่ำดาวตก อิงอร (ศักดิ์เกษม หุตาคม) แต่งเนื้อโดยแต่งเป็นกลอนแปดเหมือนกับเนื้อร้องแบบไทยเดิม แต่บรรจุเนื้อร้องเต็มทำนองโดยไม่มีเอื้อน (มีฮัมเล็กน้อย) จึงอาจนับเป็นแบบเพลงไทยเนื้อเต็ม ผู้ขับร้องเพลงนี้ได้แก่ปรีชา บุณยเกียรติ และทนงศักดิ์ ภักดีเทวา ตามลำดับ

(๒) เพลงจำพราก ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง ชรินทร์ นันทนาคร ธานินทร์ อินทรเทพ และหยาด นภาลัย ขับร้อง

(๓) เพลงกำพร้าสะอื้น ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง อาณัติ พุทธมาศ ขับร้อง

(๔) เพลงอนิจจา ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง โฆษิต นพคุณ ขับร้อง

(๕) เพลงนางนอน ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง ทูล ทองใจ ขับร้อง

(๖) เพลงน้ำตาอีสาน ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง สายัณห์ สัญญา ขับร้อง

(๗) เพลงหลวงปู่ทวดเหยียบใจ ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง โรม ศรีธรรมราช ขับร้อง

(๘) เพลงชีวิตสาลิกา จูเลี่ยม กิ่งทอง แต่ง สาลิกา กิ่งทอง ขับร้อง

(๙) เพลงน้ำตาสาวใต้ ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง พุ่มพวง ดวงจันทร์ ขับร้อง

(๑๐) เพลงน้ำตาสังข์ทอง ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง สังข์ทอง สีใส ขับร้อง

(๑๑) เพลงหนุ่มทุ่งกระโจมทอง ชลธี ธารทอง แต่ง เสรี รุ่งสว่าง ขับร้อง

(๑๒) เพลงสาวเพชรบุรี (ร้องแก้เพลงหนุ่มทุ่งกระโจมทอง) ชลธี ธารทอง แต่ง พุ่มพวง ดวงจันทร์ คัทลียา มารศรี และพรพรรณ วนา ขับร้อง

(๑๓) เพลงจดหมายถึงน้อย ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง รุ่งตะวัน ขวัญกระบี่ ขับร้อง

(๑๔) เพลงร้องเพลงเพื่อยาย ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง แดง จิตรกร ขับร้อง

(๑๕) เพลงขอบคุณแฟนเพลง ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง ยอดรัก สลักใจ ขับร้อง

ดูรายละเอียดและฟังเพลงไทยสากลที่ดัดแปลงทำนองมาจากเพลงพม่าแปลงได้ที่ http://gotoknow.org/blog/wiphon/365933

อันดับ ๓ เพลงสร้อยสนตัด (๑๓ เพลง)

เพลงสร้อยสนตัดเป็นเพลงสำเนียงไทยแท้ มาจากเพลงสร้อยสนซึ่งเป็นเพลงเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อตัดทำนองให้สั้นลงจึงเรียกชื่อเสียใหม่ว่าเพลงสร้อยสนตัด มีการดัดแปลงทำนองเพลงสร้อยสนตัด ๒ ชั้น เป็นเพลงลูกกรุงลูกทุ่งเท่าที่รวบรวมได้ในขณะนี้รวม ๑๓ เพลง โดยเพลงที่ ๑๒-๑๓ นำเอาทำนองเพลงสร้อยสนตัดและเพลงลาวครวญมาดัดแปลงเป็นเพลงเดียวกัน

(๑) เพลงกินรีเล่นน้ำ คำร้อง/ทำนอง ไสล ไกรเลิศ บันทึกแผ่นเสียงครั้งแรก โดย ชาญ เย็นแข เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕ ต่อมา สุเทพ วงศ์กำแหง ธานินทร์ อินทรเทพ และอ๊อด คีรีบูน ขับร้อง

(๒) เพลงส่วนเกิน จำนงค์ เป็นสุข (สรวง สันติ) แต่ง เป็นที่น่าสังเกตว่าเป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งแต่แต่งเพลงลูกกรุงแล้วประสบผลสำเร็จโด่งดังมาก ดาวใจ ไพจิตร ไก่ พรรณนิภา อรวี สัจจานนท์ อังศณา ช้างเศวต ขับร้อง

(๓) เพลงของแท้คือเธอ (ร้องแก้เพลงส่วนเกิน) จำนงค์ เป็นสุข (สรวง สันติ) แต่ง ดอน สอนระเบียบ ขับร้อง

(๔) เพลงเทวีที่พี่หวัง ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง ชาญ เย็นแข ขับร้อง

(๕) เพลงนางฟ้าไทย ชินกร ไกรลาศ ขับร้อง (เพลงนี้นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สุโขทัย เคยนำมาร้องประกวดในรายการชิงช้าสวรรค์)

(๖) เพลงรักข้ามกำแพง ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง สังข์ทอง สีใส ขับร้อง

(๗) เพลงอย่าลืมตัว ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง สายัณห์ สัญญา ขับร้อง

(๘) เพลงศาลรักหลักเมือง สดใส รุ่งโพธิ์ทอง แต่ง-ขับร้อง

(๙) เพลงครูชายแดน ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง เสรี รุ่งสว่าง ขับร้อง

(๑๐) เพลงดอกไม้สวรรค์แจกันกระบอก ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง รุ่งตะวัน ขวัญกระบี่ ขับร้อง

(๑๑) เพลงจตุคามรามเทพ ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง เอกชัย ศรีวิชัย ขับร้อง

(๑๒) เพลงวันวิวาห์ (ดัดแปลงมาจากเพลงสร้อยสนตัดและเพลงลาวครวญ) ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง คัมภีร์ แสงทอง ขับร้อง

(๑๓) เพลงไร้ทองผูกข้อมือ (ดัดแปลงมาจากเพลงสร้อยสนตัดและเพลงลาวครวญ) ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง คัมภีร์ แสงทอง ขับร้อง

ดูรายละเอียดและฟังเพลงไทยสากลที่ดัดแปลงทำนองมาจากเพลงสร้อยสนตัดได้ที่ http://gotoknow.org/blog/wiphon/371700

อันดับ ๔ เพลงธรณีกันแสง (๑๒ เพลง)

เพลงธรณีกันแสง (หรือที่มักเขียนกันว่า “ธรณีกรรแสง” ซึ่งแปลว่า “แผ่นดินส่งเสียงร้อง” ในขณะที่ “ธรณีกันแสง” แปลว่า “แผ่นดินร้องไห้”) เป็นเพลงที่รู้จักกันดีเพราะได้ยินกันบ่อยมากในงานศพ เพลงธรณีกันแสงชั้นเดียวเป็นเพลงเก่าตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง ต่อมาสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายมีการดัดแปลงเป็นเพลงธรณีกันแสงอัตราสองชั้นใช้ประกอบการแสดงละครบทโศก มีการดัดแปลงทำนองเพลงธรณีกันแสง ๒ ชั้น เป็นเพลงลูกกรุงลูกทุ่งเท่าที่รวบรวมได้ในขณะนี้ ๑๒ เพลง ได้แก่

(๑) เพลงธรณีกันแสง คำร้อง เกษม ชื่นประดิษฐ์ รวงทอง ทองลั่นทม ขับร้อง

(๒) เพลงธรณีกันแสง คำร้อง แก้ว อัจฉริยกุล ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน มัณฑนา โมรากุล ขับร้อง

(๓) เพลงมัทรีร้องไห้ คำร้อง ชอุ่ม ปัญจพรรค์ ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน บุษยา รังสี รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ขับร้อง

(๔) เพลงขวัญกระเจิง คำร้อง โดย ขนิษฐา ขนงค์ทิพย์ ทำนอง ป. วรานนท์ ชรินทร์ นันทนาคร ขับร้อง

(๕) เพลงธรณีพิลาป ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ขับร้อง

(๖) เพลงขุดทองกลับบ้าน สันนิษฐานว่าอาจินต์ ปัญจพรรค์ แต่ง ธานินทร์ อินทรเทพ ขับร้อง

(๗) เพลงอยู่เพื่อลูก ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง ลัดดาวัลย์ ประวัติวงศ์ ขับร้อง

(๘) เพลงทิ้งไว้กับเสียงเพลง ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง เป็นเพลงคู่กับเพลงอยู่เพื่อลูก โดยเพลงอยู่เพื่อลูกแต่งให้ผู้หญิงขับร้อง ส่วนเพลงทิ้งไว้กับเสียงเพลงแต่งให้ผู้ชายร้อง มีเนื้อเพลงบางส่วนเหมือนกัน อาณัติ พุทธมาศ ขับร้อง

(๙) เพลงน้ำตาใจ คำร้อง/ทำนอง ประดิษฐ์ อุตตะมัง ชินกร ไกรลาศ ขับร้อง

(๑๐) เพลงอาบน้ำตา คำร้อง/ทำนอง ประดิษฐ์ อุตตะมัง ผ่องศรี วรนุช ขับร้อง (ร้องแก้เพลงน้ำตาใจ)

(๑๑) เพลงอำภาขายตัว ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง สุดรัก อักษรทอง สมจิตร มิตรสยาม ขับร้อง (เพลงนี้นำเอาเฉพาะทำนองท่อน ๒ มาดัดแปลง)

(๑๒) เพลงกระโจมทองเศร้า ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง ชิตณรงค์ ไผ่ทอง ร้องไว้อาลัยหมอเอื้อ อารีย์

ดูรายละเอียดและฟังเพลงไทยสากลที่ดัดแปลงทำนองมาจากเพลงธรณีกันแสงได้ที่ http://gotoknow.org/blog/wiphon/371989

อันดับที่ ๕ เพลงห่วงอาลัย (๑๒ เพลง)

เพลงห่วงอาลัยหรือเพลงแขกปัตตานี เป็นเพลงเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยา ไม่ทราบนามผู้แต่ง มีการนำหรือดัดแปลงทำนองเพลงห่วงอาลัย ๒ ชั้น เป็นเพลงลูกกรุงลูกทุ่งเท่าที่รวบรวมได้ในขณะนี้ ๑๑ เพลง คือ

(๑) เพลงเพื่อนนอน ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา ขับร้อง

(๒) เพลงอิเหนารำพัน ไสล ไกรเลิศ แต่ง ชรินทร์ นันทนาคร ขับร้อง

(๓) เพลงเดียวดาย ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง ชรินทร์ นันทนาคร ขับร้อง

(๔) เพลงห่วงรัก คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน บุษยา รังสี ขับร้อง

(๕) เพลงอิเหนา ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์ ขับร้อง (เพลงนี้คุณธีรพล สยามพันธ์ให้ข้อมูลว่าน่าจะไม่ใช่ ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์ ขับร้อง ซึ่งจะต้องหาข้อมูลต่อไป)

(๖) เพลงผู้แพ้รัก ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง สุรพล สมบัติเจริญ ขับร้อง

(๗) เพลงพระรามตามกวาง ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง สุรพล สมบัติเจริญ ขับร้อง

(๘) เพลงเพชฌฆาตใจ แต่งโดย ประดิษฐ์ อุตตะมัง ชินกร ไกรลาศ ขับร้อง

(๙) เพลงจดหมายจากแม่ ชลธี ธารทอง แต่ง เสรี รุ่งสว่าง สันติ ดวงสว่าง ต้อม เรนโบว์ ขับร้อง

(๑๐) เพลงน้ำสังข์หลั่งน้ำตาริน ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง ยอดรัก สลักใจ ขับร้อง

(๑๑) เพลงจดหมายจากลูก ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง สมมาส ราชสีมา ขับร้อง

(๑๒) เพลงน้ำตาหางเครื่อง ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง พุ่มพวง ดวงจันทร์ ขับร้อง

ดูรายละเอียดและฟังเพลงไทยสากลที่ดัดแปลงทำนองมาจากเพลงห่วงอาลัยได้ที่ http://gotoknow.org/blog/wiphon/364236

อันดับ ๖ เพลงดาวทอง (๑๑ เพลง)

เพลงดาวทองมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าเพลงโศกพม่า ไม่ทราบนามผู้แต่ง มีการดัดแปลงทำนองเพลงดาวทอง ๒ ชั้นเท่าที่รวบรวมได้ในขณะนี้ ๑๑ เพลง ได้แก่

(๑) เพลงคนธรรพ์รำพึง คำร้อง/ทำนอง  ไสล ไกรเลิศ ชรินทร์ นันทนาคร ดนุพล แก้วกาญจน์ ขับร้อง

(๒) เพลงพรพี่ คำร้องโดย สุรัฐ พุกกะเวส ทำนองดัดแปลงโดย สมาน กาญจนะผลิน ขับร้องโดย  สุเทพ วงศ์กำแหง ชรัมภ์ เทพชัย กิตติคุณ เชียรสงค์ ตามลำดับ

(๓) เพลงรักสลาย ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง จั่นทิพย์ สุถินบุตร ขับร้อง

(๔) เพลงชายใจพระ ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง สมยศ ทัศนพันธ์ ขับร้อง

(๕) เพลงนางครวญ คำร้องโดย พยงค์ มุกดา ทูล ทองใจ ขับร้อง

(๖) เพลงจูบไม่หวาน ฉลอง ภู่สว่าง แต่ง ศรชัย เมฆวิเชียร สันติ ดวงสว่าง จักรพันธ์ อาบครบุรี ร็อคอำพัน น้ำอ้อย พรวิเชียร ขับร้อง (มีการดัดแปลงเนื้อร้องให้เหมาะสมกับผู้หญิงร้อง)

(๗) เพลงยินดีรับเดน ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง สายัณห์ สัญญา และสันติ ดวงสว่าง ขับร้อง

(๘) เพลงสายัณห์ผันเงิน ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง สายัณห์ สัญญา ขับร้อง

(๙) เพลงจดหมายจากน้องตู่ ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง สันติ ดวงสว่าง ขับร้อง

(๑๐) เพลงวิมานระทม ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง พุ่มพวง ดวงจันทร์ ศิรินทรา นิยากร ขับร้อง

(๑๑) เพลงอยู่เพื่อลูก ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง พรพรรณ ขวัญพิจิตร ขับร้อง

ดูรายละเอียดและฟังเพลงไทยสากลที่ดัดแปลงทำนองมาจากเพลงดาวทองได้ที่ http://gotoknow.org/blog/wiphon/371705

อันดับ ๗ เพลงสีนวล (๑๐ เพลง)

เพลงสีนวลเป็นเพลงสำเนียงไทยแท้ เดิมเป็นเพลงหน้าพาทย์ ใช้ประกอบการแสดงโขนละคร สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีการดัดแปลงทำนองเพลงสีนวล ๒ ชั้นเป็นเพลงลูกกรุงลูกทุ่งเท่าที่รวบรวมได้ในขณะนี้ ๑๑ เพลง คือ

(๑) เพลงสีนวล ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง ชรินทร์ นันทนาคร ขับร้อง

(๒) เพลงเนื้อนวล ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง ชรินทร์ นันทนาคร ขับร้อง

(๓) เพลงรำวงเทวีศรีนวล คำร้อง สมศักดิ์ เทพานนท์ ทำนอง ธนิต ผลประเสริฐ คณะสุนทราภรณ์ ขับร้อง

(๔) เพลงวาสนาคนจน คำร้อง-ทำนองโดย วินัย รุ่งอนันต์ รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ขับร้อง

(๕) เพลงผู้ชนะคือควาย สันนิษฐานว่าอาจินต์ ปัญจพรรค์ แต่ง ธานินทร์ อินทรเทพ ขับร้อง

(๖) เพลงนกเรานกเขา ของเบญจมินทร์ (ตุ้มทอง โชคชนะ) ราชาเพลงรำวงในอดีต แต่งเองร้องเอง

(๗) เพลงหนุ่มพิจิตรอกหัก ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง ยอดรัก สลักใจ ขับร้อง

(๘) เพลงสุดท้ายที่กรุงเทพ ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง สุนารี ราชสีมา และฝน ธนสุนทร ขับร้อง

(๙) เพลงเก็บแผลใจมาบ้านนา ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง (ร้องแก้เพลงสุดท้ายที่กรุงเทพ) เอกพจน์ วงศ์นาค ขับร้อง

(๑๐) เพลงโรคแพ้ความสวย ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง เสรี รุ่งสว่าง ขับร้อง

ดูรายละเอียดและฟังเพลงไทยสากลที่ดัดแปลงทำนองมาจากเพลงสีนวลได้ที่ http://gotoknow.org/blog/wiphon/361029

อันดับ ๘ เพลงทยอยญวน (๙ เพลง)

เพลงทยอยญวนเป็นเพลงที่แต่งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ โดยนักดนตรีไม่ทราบนามได้ดัดแปลงมาจากเพลงพื้นเมืองภาคกลางชื่อกระเหรี่ยงไกวเปล มีการนำเอาทำนองเพลงทยอยญวน ๒ ชั้นไปดัดแปลงเท่าที่รวบรวมได้ในขณะนี้ ๙ เพลงด้วยกัน คือ

(๑) เพลงกิเลสคน ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง ศรีสุดา รัชตะวรรณ ขับร้อง

(๒) เพลงรักพี่นะ ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง หยาด นภาลัย พิงค์แพนเทอร์ ขับร้อง

(๓) เพลงหลอกอาให้รัก ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง อาณัติ พุทธมาศ แต่ง/ขับร้อง

(๔) เพลงเรียกพี่ได้ไหม ชลธี ธารทองแต่ง เสรี รุ่งสว่าง ขับร้อง

(๕) เพลงเรียกพี่ยังไหว (ร้องแก้เพลงเรียกพี่ได้ไหม) ชลธี ธารทอง แต่ง ยุ้ย ญาติเยอะ ขับร้อง

(๖) เพลงลูกที่ถูกลืม ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง ไชยา มิตรชัย ขับร้อง เป็นเพลงไตเติ้ลละครเรื่องชื่อเดียวกันทางช่องเจ็ดสี

(๗) เพลงทหารห่วงแฟน ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง สมมาส ราชสีมา ขับร้อง

(๘) เพลงเพียงฝัน ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง เอกพจน์ วงศ์นาค ขับร้อง

(๙) เพลงสาวงอนหนุ่มง้อ ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง ยอดรัก สลักใจ ร้องคู่อีฟ พันธุ์ทิพ

ดูรายละเอียดและฟังเพลงไทยสากลที่ดัดแปลงทำนองมาจากเพลงทยอยญวนได้ที่

http://gotoknow.org/blog/wiphon/398296

อันดับ ๙ เพลงลาวดวงเดือน (๙ เพลง)

เพลงลาวดวงเดือนมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าเพลงลาวดำเนินเกวียน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม ทรงนิพนธ์ขึ้น เมื่อคราวเสด็จตรวจราชการทางภาคเหนือโดยทางเกวียน แต่เนื่องจากบทร้องเพลงนี้ขึ้นต้นด้วยคำร้องที่ว่า “โอ้ละหนอ...ดวงเดือนเอย.." ซึ่งเป็นคำที่ติดหูผู้ฟังเป็นส่วนใหญ่ จึงมีผู้นิยมเรียกชื่อเพลงนี้ว่า “ลาวดวงเดือน” มากกว่าชื่อ “ลาวดำเนินเกวียน” และนิยมเรียกกันเช่นนี้สืบมาจนถึงปัจจุบัน ต่อมาครูมนตรี ตราโมท ได้นำเพลงลาวดวงเดือน ๒ ชั้น ไปขยายเป็นเพลงสามชั้นเรียกชื่อว่า “โสมส่องแสง” มีการดัดแปลงทำนองเพลงลาวดวงเดือน ๒ ชั้น ๓ เพลง (เพลงที่ ๑-๓) เพลงโสมส่องแสง ๖ เพลง (เพลงที่ ๔-๙) รวม ๙ เพลง คือ

(๑) เพลงดวงเดือนดวงใจ ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง ดัดแปลงทำนองเพลงลาวดวงเดือน ๒ ชั้น ร้องแบบไทยเดิม ใช้ดนตรีสากล แต่ท่อน ๑ ร้องครั้งที่ ๒ ได้นำเอาเนื้อร้องเที่ยวกลับมาดัดแปลงร้องด้วย ท่อน ๓ดัดแปลงโดยใส่ “เอ๊ะ” เข้าไปด้วย ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์ ขับร้อง

(๒) เพลงดวงเดือน ของวงสุนทราภรณ์ เป็นเพลงคู่  

(๓) เพลงมนต์รักกาสะลอง ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง ดัดแปลงทำนองเพลงลาวดวงเดือน ๒ ชั้น สายัณห์ สัญญา ขับร้อง

(๔) เพลงหัวอกจราจร ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง ดัดแปลงทำนองเพลงโสมส่องแสง สุรพล สมบัติเจริญ แต่ง/ขับร้อง

(๕) เพลงคิดถึงมโนราห์ ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง ดัดแปลงทำนองเพลงโสมส่องแสง สุริยา ชินพันธ์ ขับร้อง

(๖) เพลงพ่อตาเรียกพี่ ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง ดัดแปลงทำนองเพลงโสมส่องแสง ยอดรัก สลักใจ ขับร้อง

(๗) เพลงคนจนแถลงการณ์ ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง ดัดแปลงทำนองเพลงโสมส่องแสง เสรี รุ่งสว่าง ขับร้อง

(๘) เพลงรัก คำร้อง เกษม ชื่นประดิษฐ์ ทำนอง สมาน กาญจนผลิน ดัดแปลงทำนองเพลงโสมส่องแสง เพลงนี้ฮิตมาก มีร้องกันหลายคู่เช่น สุเทพ วงศ์กำแหง ร้องคู่สวลี ผกาพันธ์ ยอดรัก สลักใจ ร้องคู่สุนารี ราชสีมา ล่าสุด มานิตย์ พาชิยานุกูล (นิด วงเชอรี่พิ้งค์) ร้องคู่กับ อัจฉรพรรณี หาญณรงค์ (โอ ปุยฝ้าย)

(๙) เพลงรักแล้วต้องรอ ไพบูลย์ บุตรขัน แต่ง ไพรวัลย์ ลูกเพชร ขับร้องคู่วิภารัตน์ เปรื่องสุวรรณ

อันดับ ๑๐ เพลง ลาวเจริญศรี (๘ เพลง)

เพลงลาวเจริญศรี ๒ ชั้น ประกอบด้วยเพลง ๒ เพลง คือ เพลงลาวเล็กตัดสร้อย ๒ ชั้น และเพลงลาวเล่นน้ำ ๒ ชั้น เพลงลาวเล็กตัดสร้อย ไม่ทราบนามผู้แต่งทำนอง ส่วนเพลงลาวเล่นน้ำ หม่อมหลวงต่วนศรี วรวรรณ แต่งทำนองประกอบการแสดงละคร เพลงลาวเจริญศรี เป็นเพลงในตับเพลงเรื่องพระลอ ชื่อว่า “ตับลาวเจริญศรี” โดยจางวางทั่ว พาทยโกศล เป็นผู้เรียบเรียงนำมาขับร้องบรรจุเพลงเป็นคนแรก (ตับลาวเจริญศรีประกอบด้วยเพลงเกริ่น ลาวเล็กตัดสร้อย ลาวเล่นน้ำ ลาวกระตุกกี่ กระแตเล็ก เกริ่น ดอกไม้เหนือ ลาวเฉียง ลาวครวญ และลาวกระแช) เนื่องจากเนื้อเพลงลาวเล็กตัดสร้อยขึ้นต้นว่า “อายุเยาวเรศรุ่นเจริญศรี พระเพื่อนพี่แพงน้องสองสมร” คนจึงเรียกชื่อว่าเพลงลาวเจริญศรี และนิยมบรรเลงและขับร้องเพลงลาวเล็กตัดสร้อยและเพลงลาวเล่นน้ำต่อเนื่องเป็นเพลงเดียวกัน มีการดัดแปลงทำนองเพลงลาวเจริญศรีเท่าที่รวบรวมได้ในขณะนี้ ๘ เพลง โดยเพลงที่ ๓-๖ ดัดแปลงทำนองเฉพาะทำนองเพลงลาวเล่นน้ำ

(๑) เพลงคอยอ้อมกอดพี่ สง่า อารัมภีร (๒๔๖๔-๒๕๔๒) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงไทยสากล) พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นผู้แต่ง ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์ ขับร้อง บันทึกเสียงครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๐ เพลงนี้บางทีก็เรียกว่าเพลง “คอยอ้อมอกพี่” หรือ “อ้อมอกพี่”

(๒) เพลงสวยไม่สร่าง แต่งโดย สง่า  อารัมภีร เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ชาญ เย็นแข ขับร้อง

(๓) เพลงเหยื่อรายใหม่ ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง ดาวใจ ไพจิตร ขับร้อง

(๔) เพลงเมียน้อย ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง สุเทพ วงศ์กำแหง ขับร้อง ร้องแก้เพลงเหยื่อรายใหม่

(๕) เพลงรักทรมาน ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง อรวรรณ วิเศษพงษ์ อรวี สัจจานนท์ ขับร้อง

(๖) เพลงสิ่งที่แม่ให้มา ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง สายัณห์ สัญญา ขับร้อง

(๗) เพลงจำใจจำจาก คำร้อง เกษม ชื่นประดิษฐ์ ทำนอง สมาน กาญจนผลิน (๒๔๖๔-๒๕๓๘) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ดนตรีไทยสากล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์ ร้องคู่ พิทยา บุณยรัตพันธ์ (๒๔๗๖-๒๕๕๓)

(๘) เพลงแสนเสียดาย ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง ธานินทร์ อินทรเทพ ร้องคู่รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส

ดูรายละเอียดและฟังเพลงไทยสากลที่ดัดแปลงทำนองมาจากเพลงลาวเจริญศรีได้ที่

http://gotoknow.org/blog/wiphon/405404

 

วิพล นาคพันธ์

ปรับปรุง ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ขอขอบคุณคุณธีรพล สยามพันธ์ที่เพิ่มเติมข้อมูลทำให้อันดับเพลงเปลี่ยนแปลงไป

ติดตามการจัดอันดับเพลงไทยที่มีการนำทำนองไปดัดแปลงเป็นเพลงลูกกรุงลูกทุ่ง ตอนที่ ๒ (อันดับ ๑๑-๒๐) ได้ที่ http://gotoknow.org/blog/wiphon/410368

อ่านข่าวสารทั้งหมดของวิพล นาคพันธ์ ได้ที่ http://gotoknow.org/blog/wiphon/toc

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข่าวสารของวิพล นาคพันธ์

คำสำคัญ (Tags)#เพลงไทยเดิม#เพลงลูกทุ่ง#เพลงลูกกรุง#เพลงไทย#การดัดแปลงทำนองเพลงไทย

หมายเลขบันทึก: 371774, เขียน: 03 Jul 2010 @ 19:13 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 19:26 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 18, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (18)

สวัสดีค่ะ

  • ขอบพระคุณสำหรับข้อมูลเพลงค่ะ
  • ชอบเพลงมัทรีร้องไห้มากค่ะ
  • มีความสุขเสมอๆ นะคะ
เขียนเมื่อ 

: ท่าน ผอ. คะ มีโน้ตเพลงพังงาแสนงามมั๊ยคะ?

โน้ตพังงาแสนงามขอได้ที่ ผอ.ประยูร

นายชัชวาล จั่นงาม
IP: xxx.123.202.193
เขียนเมื่อ 

ขอความกรุณาอาจารย์วิพล นาคพันธ์อยากทราบว่าเพลงบรรเลงที่เป็นไตเติ้ลรายการชิงช้าสวรรค์แปลงมาจากเพลงอะไรครับ และขอความกรุณาอาจารย์ช่วยนำลงให้ฟังบางครับ หาฟังยากจัง..ขอบคุณล่วงหน้าครับ

วิพล
IP: xxx.232.183.116
เขียนเมื่อ 

คุณชัชวาลครับ

เพลงไตเติ้ลรายการชิงช้าสวรรค์ดัดแปลงทำนองมาจากเพลงลาวดำเนินทราย ๒ ชั้น ครับ

วิพล

ธีรพล
IP: xxx.173.200.124
เขียนเมื่อ 

เพลงไทยเพิ่มเติมครับ ลำดับที่ ๕ เพลงนิราศนุช นักร้องเท่าที่ค้นหามาได้ขณะนี้ มี ๔ ท่าน คือ ชรินทร์ นันทนาคร ชรัมภ์ เทพชัย ดนุพล แก้วกาญจน์ (แกรนด์เอ๊กซ์) และพีระพงษ์ พลชนะ (ต้อม เรนโบว์) ลำดับที่ ๘ เพลงลูกทุ่งเสี่ยงเทียน นักร้อง ๒ ท่าน คือ ชินกร ไกรลาศ และเสรีย์ รุ่งสว่าง และเพิ่มเติม ลำดับที่ ๒๑ เพลงสาวน้อยเสี่ยงเทียน ขับร้องโดย รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ไม่ทราบนามผู้ประพันธ์เพลง ลำดับที่ ๒๒ เพลงสายัณห์วอนแฟน ขับร้องโดย สายัณห์ สัญญา ไม่ทราบนามผู้ประพันธ์เพลงเช่นเดียวกันครับ

ธีรพล สยามพันธ์
IP: xxx.173.200.124
เขียนเมื่อ 

เพิ่มเติมเพลงพม่าแปลง เป็น ๑๖ เพลง นะครับท่าน ผอ.วิพล

ลำดับที่ ๑ เพลงเดือนต่ำดาวตก ผู้ขับร้องเพลงนี้ได้แก่ ปรีชา บุณยเกียรติ ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา และกิตติคุณ เชียรสงค์ (กุ้ง กิตติคุณ)

ลำดับที่ ๒ เพลงจำพราก ผู้ขับร้องเพลงนี้ได้แก่ ชรินทร์ นันทนาคร และธานินทร์ อินทรเทพ

ลำดับที่ ๓ เพลงอนิจจา ผู้ขับร้องเพลงนี้ได้แก่ โฆษิต นพคุณ และชาย เมืองสิงห์

ลำดับที่ ๔ เพลงน้ำตาอิสาน ผู้ขับร้องเพลงนี้ได้แก่ สายัณห์ สัญญา และรุ่ง สุริยา

ลำดับที่ ๑๓ เพลงน้ำตาสังข์ทอง สังข์ทอง สีใส ขับร้อง

ลำดับที่ ๑๔ เพลงวิมานระทม ศิรินทรา นิยากร ขับร้อง

ลำดับที่ ๑๕ เพลงกระโจมทองเศร้า ชิตณรงค์ ไผ่ทอง ขับร้อง

ลำดับที่ ๑๖ เพลงนางนอน ทูล ทองใจ ขับร้อง

ธีรพล สยามพันธ์
IP: xxx.173.200.124
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตเพิ่มเติมเพลง สร้อยสนตัด นะครับ

ลำดับที่ ๑๐ เพลงที่ดัดแปลงมาจากเพลงสร้อยสนตัดและเพลงลาวครวญ ที่ค้นพบขณะนี้มี ๒ เพลง คือ เพลงวันวิวาห์ ขับร้องและประพันธ์เพลงโดย คัมภีร์ แสงทอง และเพลงไร้ทองผูกข้อมือ ขับร้องโดย ยอดรัก สลักใจ

ลำดับที่ ๑๑ เพลงศาลรักหลักเมือง สดใส รุ่งโพธิ์ทอง ขับร้องและประพันธ์เพลง

ลำดับที่ ๑๒ เพลงเทวีที่พี่หวัง ขับร้องโดย ชาญ เย็นแข

ลำดับที่ ๑๓ เพลงบ้านใกล้เรือนเคียง ขับร้องโดย ทศพล หิมพานต์ ร้องคู่ จริยา ปรีดากูล (ยุ้ย ญาติเยอะ)

ธีรพล สยามพันธ์
IP: xxx.173.200.124
เขียนเมื่อ 

เพลงสีนวล เพิ่มเติมนะครับ

ลำดับที่ ๑๑ เพลงศรีนวล ขับร้องโดย ชินกร ไกรลาศ

ธีรพล สยามพันธ์
IP: xxx.173.200.124
เขียนเมื่อ 

เพิ่มเพลงห่วงอาลัย

ลำดับที่ ๕ เพลงผู้แพ้รัก ขับร้องเพลงนี้ได้แก่ สุรพล สมบัติเจริญ และสายัณห์ สัญญา

ลำดับที่ ๑๑ เพลงเพื่อนอน ขับร้องโดย ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา

ลำดับที่ ๑๒ เพลงน้ำตาหางเครื่อง ขับร้องโดย พุ่มพวง ดวงจันทร์

ส่วนเพลงลำดับที่ ๔ เพลงอิเหนา ผมมีต้นฉบับเพลง ระบุว่า สุชาติ เทียนทอง ขับร้อง ครับ ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยนะครับ

ธีรพล สยามพันธ์
IP: xxx.173.200.124
เขียนเมื่อ 

ขอปรับปรุงเพลงในกระทู้ที่ 7 นะครับ

เพลงลำดับที่ ๑๔ เพลงวิมานระทม ขอแก้ไข จากทำนองเพลงพม่าแปลง เป็นเพลงทำนองดาวทอง นะครับ

และขอเพิ่มเติม เพลงดาวทอง ครับ

ลำดับที่ ๑๐ เพลงยินดีรับเดน สายัณห์ สัญญา ขับร้อง

ลำดับที่ ๑๑ เพลงสายัณห์ผันเงิน สายัณห์ สัญญา ขับร้อง

ลำดับที่ ๑๒ เพลงชายใจพระ สมยศ ทัศนพันธุ์ ขับร้อง

IP: xxx.173.200.124
เขียนเมื่อ 

เพิ่มเพลงทยอยญวน นะครับ

ลำดับที่ ๘ เพลงเพียงฝัน เอกพจน์ วงศ์นาค ขับร้อง

ธีรพล สยามพันธ์
IP: xxx.173.200.124
เขียนเมื่อ 

เพิ่มเพลงลาวครวญ นะครับ

ลำดับที่ ๘ เพลงโศก ชินกร ไกรลาศ ขับร้อง

IP: xxx.173.200.124
เขียนเมื่อ 

เพิ่มเพลงลาวเจริญศรี

ลำดับที่ ๘ เพลงแสนเสียดาย เป็นเพลงขับร้องคู่ ธานินทร์ อินทรเทพ และรุ่งฤดี แพ่งผ่องใส

วิพล
IP: xxx.232.171.50
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณธีรพลมากครับ ที่อดหลับอดนอนทำการบ้านหนักหน่วงมาก เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิวัฒนาการของเพลงไทยและเพลงไทยสากลมาก คงต้องทบทวนลำดับกันใหม่แล้วละครับ รวมทั้งคงต้องปล่อยอันดับ ๑๑-๒๐ ออกมาในเร็วๆนี้ครับ

วิพล

อิงกร
IP: xxx.122.7.12
เขียนเมื่อ 

เพลง ธารน้ำใจ ที่ รุ่งตะวัน ขวัญกระบี่ ร้อง แต่งโดย ครูส.ลือเนตรค่ะ


หนูชอบการจัดอันดับแบบนี้มากค่ะ ขอบคุณนะคะ

และหนูขออนุญาติเอาไปแชร์ในเฟสบุ๊คหน่อยนะคะ

ไม่รู้จะแชร์ไปได้รึเปล่า เป็นข้อมูลที่หนู่ต้องการทราบมานานแล้วค่ะ

เพราะเป็นท่วงทำนองที่ประทับใจมาก ๆค่ะ ไพเราะเกินบรรยาย

กมล
IP: xxx.146.57.107
เขียนเมื่อ 

ดีมากครับ  เวลานี้น่าจะเพิ่มจำนวนแล้ว เสรีขอพร ขอความกรุณาเพิ่มเติมเพื่อการแลกเปลี่ยนและเพิ่มพลังเพลงทำนองไทยครับ