การเกษตรยั่งยืน


รู้จักคำว่าพอเพียงและนำพุทธศาสนามาช่วยในการดำเนินชีวิต เท่านี้โลกของเราและตัวเราก็มีความสุขแล้ว

เกษตรยั่งยืน

 จากหลักการและรูปแบบของการทำระบบเกษตรกรรมยั่งยืนที่ว่า

“เกษตรกรรมยั่งยืน” เป็นวิถีเกษตรกรรมที่ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและดำรงรักษาไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศสามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพและพอเพียงความความจำเป็นพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรและผู้บริโภค พึ่งพาตนเองได้ในทางเศรษฐกิจรวมทั้งเอื้ออำนวยให้เกษตรกรและชุมชุนท้องถิ่นสามารถพัฒนาได้อย่างเป็นอิสระทั้งนี้เพื่อความผาสุกและความอยู่รอดของมวลมนุษย์ชาติโดยรวม

                ซึ่งในปัจจุบันสามารถจำแนกการทำเกษตรกรรมยั่งยืน ได้เป็น 6 รูปแบบ เด่นๆ ดังนี้

1.เกษตรทฤษฏีใหม่(New Theory farming)

2.เกษตรผสมผสาน (Integrated farming)

3.เกษตรอินทรีย์ (Organic farming)

4.วนเกษตร (Agroforesty farming)

5.เกษตรธรรมชาติ (Natural farming)

6.ระบบไร่หมุนเวียน (Swidden / Rotational framing system)

โดยทั้ง 6 รูปแบบจะเกี่ยวข้องกับ     

1. ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจถ้าเป็นเกษตรยั่งยืนจะมุ่งเน้นที่จะผลิตเพื่อความอยู่รอดให้เพียงพอบริโภคภายในครอบครัว ถ้าเหลืออาจจะขายหรือแลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยอื่นๆ แต่ถ้าเป็นเศรษฐกิจการตลาดทั่วไปจะมุ่งเน้นให้ได้ผลผลิตเยอะๆ ราคาสูงๆ มีกำไรมากๆ

2. ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเน้นการหมุนเวียนกันใช้ทรัพยากรที่มีอยู่และผสมผสานให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพโดยกิจกรรมต่างๆจะต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกันเช่นการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก จุลินทรีย์หรือสมุนไพรต่างๆ ซึ่งถ้าเน้นเศรษฐกิจเป็นหลักจะต้องมีการใช้ปัจจัยอื่นในการผลิตเช่นปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืชแทน

3. ความยั่งยืนทางด้านสังคม ซึ่งระบบการผลิตเกษตรกรรมแบบยั่งยืนก็จะเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรในการเปลี่ยนระบบการผลิตเพื่อก่อให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืนพร้อมทั้งอนุรักษ์สภาพแวดล้อมอีกด้วย เพื่อเป็นการสร้างครอบครัว ชุมชุนและสังคมให้แข็งแกร่งขึ้น

                ฉันคิดว่าการที่เกษตรกรจะเลือกทำการเกษตรแบบไหนนั้น ต้องดูความเหมาะสมของสภาพและปัจจัยต่างๆที่มีอยู่มีแนวคิดไปทางเกษตรยั่งยืนแบบใด ซึ่งก็เห็นด้วยที่การทำการเกษตรยั่งยืนจะต้องคำนึงถึงการผลิตไปพร้อมๆ กับการรักษาสภาพแวดล้อม และนำวิทยาการของเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ โดยมุ่งเน้นความมั่นคงทางเศรษฐกิจของเกษตรกร ชุมชุนและท้องถิ่นเป็นอย่างแรก ถ้าชุมชุนมีความเข้มแข็ง การพัฒนาทางด้านสังคมก็ง่ายขึ้น

      ยิ่งถ้าแต่ละครอบครัว แต่ละชุมชุน แต่ละสังคม รู้จักคำว่าพอเพียงและนำพุทธศาสนามาช่วยในการดำเนินชีวิต เท่านี้โลกของเราและตัวเราก็มีความสุขแล้ว

ข้อมูลอ้างอิงมาจาก

http://board.dserver.org/s/starmon/00000114.html

http://sathai.org/knowledge/05_sa_patern.htm

หมายเลขบันทึก: 371570เขียนเมื่อ 2 กรกฎาคม 2010 20:38 น. ()แก้ไขเมื่อ 30 พฤษภาคม 2012 16:23 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (4)

Dear R&D2553 member,

The teacher ask all of us to give comments to all students in class.

So, please forgive me if I have to obey our teacher. :)

My comment is "You gave too small content of Sustainable Agriculture (SA)" matter.

SA has a lot more information that you still did not mention.

One good matter IMO is it was claim Thailand can be the world leader in the next few years if Thailand change it vision to promote SSE and SA correctly to TH farmers.

regards,

supat

เกษตรยั่งยืน

หมายถึง "เกษตรกร" หรือว่า "เกษตรกรรม" ใครยั่งยืนกว่ากัน

ผมชอบมองที่ตัวเกษตรกรเป็นหลักเพราะคือผู้ปฏิบัติ เราไปบังคับไม่ได้ถ้าท้องเขายังไม่อิ่ม คนที่ไม่ได้ทำนา ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ โดยตรงมักมองสภาพแวดล้อมเฉพาะที่กระทบต่อตนเอง กลัวโลกร้อน กลัวน้ำท่วมโลก แต่ไม่กลัวเพื่อนร่วมโลกยากแค้นลำเค็ญขายปุ๋ยแพง ยาแพง อาหารสัตว์แพง ซื้อผลผลิตราคาถูก มันเป็นห่วงโซ่ที่โยงถึงกันไม่ว่าคุณประกอบอาชีพอะไรอย่าผลักภาระดูแลโลกให้เกษตรกรฝ่ายเดียว....เกษตรยั่งยืนต้องไม่มีรูปแบบ..เพราะทุกคนมีส่วนร่วม....

ขวัญชัย

การทำเกษตรยั่งยืนรูปแบบไหนต้องดูที่ความเหมาะสม ไม่ใช่เห็นใครทำอะไรแล้วประสบผลสำเร็จก็หันไปทำตามโดยไม่ได้ดูความเหมาะสมของตนเอง ไม่ได้กลั่นกรอง สุดท้ายก็ล้ม และเห็นด้วยในการที่เราต้องนำหลักพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต เพราะที่สังคมทุกวันนี้วุ่นวายก็เพราะไม่มีคุณธรรมกันนี่แหละ ไม่ค่อยพอเพียง มีแต่โลภ

คนเรายังขาดความเข้าใจอย่างท่องแท้ในทุกๆเรื่อง เช่นยังไม่เข้าใจจริงว่าเกษตรยั่งยืนคืออะไร จะมีคนที่เข้าใจจริงเผยแพร่ และค่อย ๆซึมเข้าไปความเป็นไปได้ก็จะมีได้อยู่ แม้แต่เรื่องพระพุทธศาสนาก็ตาม เห็นมาก็มากที่ว่าเอาหลักพุทธศาสนามาใช้ เช่นจะต้องเขาวัดเพื่อไปทำสมาธิ หรือไปศึกษาธรรมก็ตาม จริงเราเข้าใจจริงหรือเปล่าว่าหลักพระพุทธศาสนาจริงๆคืออะไร ส่วนใหญ่จะทำให้คนรอบข้างเดือดร้อนก็มาก เราจึงคิดว่าความเข้าใจจริงในสิ่งใดๆก็ตามเป็นสิ่งที่จะนำมาเพื่อความสุขถาวรมากกว่า

Kratan 2010

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี