ประสบการณ์จากการฝึกงานทำให้เราได้รับความรู้ และ ความเข้าใจ ใหม่ๆนอกชั้นเรียน นอกสถานศึกษา ได้เพื่อนร่วมงานที่เป็นมิตรกับเรา และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ครั้งนี้มาใช้ในการทำงานจริงๆ และส่งเสริมให้เรามีความอดทน ขยันขันแข็งมากขึ้น ตรงต่อเวลา เนื่องจากการทำงานกับการเรียนนั้นแตกต่างกัน แต่สามารถนำมาเกื้อหนุนกันได้ จากการฝึกงานในครั้งนี้สอนให้เราเก่งขึ้น ทำงานกับคนย่อมมีความคิดที่แตกต่างกันออกไป ขอให้ใช้ความอดทนยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การทำงานก็จะประสบความสำเร็จ