ลูกสาว ลูกชาย เลี้ยงอย่างไร

การเลี้ยงลูกให้เหมาะสมกับเพศต้องสอนบทบาทที่ถูกต้องให้กับลูก เช่น บ้านที่มีลูกชาย คุณพ่อควรที่จะหมั่นชวนลูกทำกิจกรรมแบบผู้ชาย งานซ่อมแซมเล็กๆน้อยๆ ปลูกต้นไม้ ล้างรถ บ้านที่มีลูกสาวก็ชวนลูกเข้าครัวทำงานบ้านเล็กๆน้อย
ควรเปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ แต่เมื่อลูกสาวหรือลูกชายเริ่มเล่นหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะกับเพศตนเอง ให้เบี่ยงเบนความสนใจลูกและชวนลูกเล่นอย่างอื่นเหมาะสมกับเพศของลูก และสุดท้ายอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่ที่จะแสดงบทบาทความเป็นชาย-หญิงให้ลูกเห็นเป็นแบบอย่างได้ดีแค่ไหน

แล้วจะเลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้ผิดเพศ

http://www.raklukefamilygroup.com/focus_detail.php?id=129