การฉีดยาคุมกำเนิด
       ยาคุมกำเนิดชนิดฉีด มีหลายชนิด แต่ที่ใช้กันมาก คือ DMPA (depot medoxy progesterone acetate) ขนาดที่ใช้ 150 มิลลิกรัม ฉีดเข้ากล้ามตรงสะโพก ฉีดทุก 3 เดือน ลักษณะของยา เป็นผลึกแขวนลอยสีขาว ตกตะกอน เวลาฉีดต้องเขย่า เวลาดูดจะเป็นฟอง

ยาคุมฉีดมีกี่ชนิด
ยาคุมฉีด ถ้าแบ่งตามฮอร์โมนที่สังเคราะห์ จะแบ่งได้ 2 ชนิด
       1. ยาฉีดชนิดมี progestogen (โปรเจสโตเจนล้วนๆ) แบ่งได้เป็นอีก 2 ชนิด
        1.1 ยาฉีดชนิด 3 เดือน (DMPA) 

  • ระดับฮอร์โมนจะขึ้นสูงสุดใน 7 วัน ออกฤทธิ์คุมกำเนิดได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังฉีด ระดับฮอร์โมนไม่สะสมในร่างกายแม้ฉีดติดต่อกันเป็นเวลานาน
  • ชื่อการค้าในเมืองไทยเช่น Depo provera ( ของUp John), Controlan, Depo gestin, Depo Progesta แต่ละบริษัทมีขนาดของเกล็ดยาแตกต่างกันไป

        1.2 ยาฉีดคุมกำเนิด 2 เดือน คือยา NET - EN (Norethisterone enanthate) ที่มีขายในเมืองไทยคือ Noristerat

  • ผลิตในรูปยาน้ำมัน (caster oil / benzyl benzoate)
  • หลังฉีดยาจะกระจายไปสู่ไขมันทั่วร่างกาย แล้วค่อยๆกระจายไปสู่กระแสโลหิตอีกที แล้วจะหมดภายใน 56-74 วัน สามารถฉีดที่ต้นแขน หรือสะโพกก็ได้

       2. ยาฉีดชนิดฮอร์โมนรวม (combined injectable contraceptive-CICs)เป็นยาคุมฉีดชนิด 1 เดือน เป็นยาที่ประกอบด้วย progestogen และ estrogen เช่น
         2.1 Cycloprovera หรือ cyclofem ประกอบด้วย DMPA 25 มิลลิกรัม และEstradiol cyprionate 5 มิลลิกรัม
         2.2 Mesygina ประกอบด้วย NET - EN 50 มิลลิกรัม และ Estradiol valerate 5 มิลลิกรัม
         2.3 hydroxyprogesterone caproate 250 มิลลิกรัม รวมกับ estradiol valerate 5 มิลลิกรัม
กลไกการป้องกันการตั้งครรภ์ 
       1. ออกฤทธิ์โดยยับยั้งการตกไข่ DMPA ที่ใช้ฉีดมีฤทธิ์สูงกว่าโปรเจสเตอโรนธรรมชาติถึง 25 เท่า และมีระดับยาสูงพอที่จะยับยั้งฮอร์โมนจากต่อมสมองที่จะมาสั่งงานให้มีการตกไข่ จึงสามารถป้องกันการตกไข่ได้ตั้งแต่เดือนแรกที่ฉีด
       2. DMPA ไปเปลี่ยนแปลงสภาพของเยื่อบุโพรงมดลูกให้ไม่เหมาะสมสำหรับการฝังตัวของไข่ที่บังเอิญเกิดการปฎิสนธิแล้ว โดยทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกฝ่อบางลง และมีปริมาณน้อยลง จึงทำให้ระดูมาผิดปกติ หรืออาจไม่มาเลย อาการผิดปกติของระดูนี้สัมพันธ์กับระยะเวลา(จำนวนปีที่ฉีด)ที่ใช้ด้วย
       3. ไปเปลี่ยนแปลงมูกตรงปากมดลูกให้เหนียวข้น จนไม่เหมาะสำหรับเชื้ออสุจิจะผ่านไปได้
จะฉีดได้เมื่อไหร่
การเริ่มฉีดยาคุมกำเนิดเข็มแรกให้เริ่มดังนี้
       1. ขณะกำลังเป็นรอบเดือน ควรฉีดตั้งแต่วันแรกที่มีรอบเดือน หรือภายใน 5 วันนับจากวันที่มีรอบเดือน ก็สามารถคุมกำเนิดได้ในเดือนนั้นเลย แต่ถ้าฉีดหลังจากมีรอบเดือน 7 วันไปแล้ว อาจไม่สามารถระงับการตกไข่ได้ จึงต้องใช้การคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมไปด้วย
       2. หลังคลอด จะฉีดทันทีหลังคลอดเลยก็ได้ หรือจะรอ 4 - 6 สัปดาห์ค่อยฉีด ตอนหมอนัดตรวจหลังคลอด ยาฉีดไม่มีผลต่อการผลิตน้ำนม จึงไม่มีข้อห้ามสำหรับคนที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
       3. กรณีหลังแท้งเองหรือทำแท้ง ก็ฉีดได้เลยตั้งแต่หลังแท้งแล้ว หรือจะรอ 2 - 3 สัปดาห์ก็ได้ค่อยฉีดก็ได้