GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

จัดซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เป็นวิธีการที่ดี สามารถตรวจสอบได้

การจัดซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนแรก จะต้องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน(TOR)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): พัสดุ
หมายเลขบันทึก: 37003
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)