ในยุคปัจจุบันโลกแห่งการเรียนนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปมาก ไม่ใช่เฉพาะมีแต่เรื่องเรียนเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการเรียนที่จะต้องมีการสร้างประสบการณ์ในระหว่างเรียนที่เรียนด้วย ประสบการณ์ระหว่างเรียนนั้นไม่ใช่เฉพาะเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามสังคมก็ตาม แต่มันเป็นสิ่งที่เอื้อให้การเรียนของเด็กวัยรุ่นในยุคปัจจุบันมีความสุขกับการเรียนมาก นั้นก็ คือเรื่องความรักในระหว่างการเรียน