พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องมงคล 38 ใครรู้บ้างว่ามีอะไรบ้าง เรารู้บ้างแต่จำได้ไม่หมด ที่จำได้ก็เช่น อย่าไปที่อโคจร คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล อะไรทำนองนี้แหละ แล้วจะหาที่ถูกต้องมาเพิ่มเติมน่ะ