M B A (1)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การบริหารงานของ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตัวอย่างองค์กร แห่งการเรียนรู้

Management by Assessment      

ได้อ่าน Blog ของท่าน รองอธิการบดี ดร.วิบูลย์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร แล้วรู้สึกว่าน่าที่จะ ลปรร ใน เรื่อง องค์กรแห่งการเรียนรู้ กับ การดำเนินการที่เรียกว่า MBA  น่าสนใจครับ ลองอ่าน เรื่องที่ท่านเล่า เพื่อนำมาพัฒนาบ้างครับ

      JJ

       "ผม( ผศ.ดร.วิบูลย์ )ขอนำประเด็นเรื่อง “วัฒนธรรมการประเมิน” มาพูดคุยกันก่อนเท่าที่มีเวลาเขียน คือพอเริ่มประชุมในช่วงเช้า ท่านอธิการบดี (รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) ก็ซักถามผมเพื่อติดตามความก้าวหน้าเรื่องการประเมินเป็นเรื่องแรก คือก่อนหน้านั้นท่านได้โทรมอบหมายงานให้ผมทำเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ก.ย. 48 (ช่วงเดียวกับที่ผมกำลังประชุมเรื่องการประเมิน UKM Network พอดี) ให้ผมจัดทีมไปประเมินความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตแพทย์ที่โรงพยาบาลแพร่ พิจิตร และตาก เพื่อให้ได้ข้อมูลมาแก้ไข/ปรับปรุงและพัฒนาความพร้อมเพิ่มเติมก่อนที่นิสิตแพทย์จะเข้าไปใช้เป็นที่เรียน ซึ่งผมก็ได้เรียนท่านว่าได้ประสานงานกับทั้งฝ่ายคณะแพทย์และฝ่ายผู้ประเมินแล้ว กำหนดการประเมิน คือ ระหว่างวันที่ 10-12 ต.ค. 48 เสร็จแล้วท่านได้มอบให้ผมเตรียมการประเมินอีกสองการประเมิน คือ ประเมินอธิการบดี และประเมินสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ประเมินอธิการบดีเนื่องจากต้นปีหน้าจะครบรอบ 1 ปีที่ท่านเข้ามาดำรงตำแหน่งอธิการบดี (รอบ 2) ส่วนประเมินสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพจะคล้าย ๆ กับที่จะไปประเมินโรงพยาบาลแพร่ พิจิตร และตาก แต่ให้เน้นเรื่องการบริหาร การบริการ และความพร้อมที่จะเป็นที่เรียนของนิสิตแพทย์ในปี พ.ศ. 2550

         ตั้งแต่ท่านอธิการบดีมณฑลมาเป็นอธิการบดี มน. รอบแรก เมื่อต้นปี พ.ศ. 2544 ผมได้รับมอบหมายให้พัฒนาระบบประกันคุณภาพโดยอาศัยการประเมินเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย (ทั้งองค์กร) แนวคิด ปฏิบัติการ และผลการดำเนินงาน ผมเคยเล่าไว้แล้ว (
Link

         ตั้งแต่ต้นปี 2544 เป็นต้นมา ที่ มน. เราประเมินกันเป็นว่าเล่น จนกลายเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัย ขณะนี้ พอถึงเวลาอันควรไม่ต้องมีใครมาบอกให้ทำ จะมีการเตรียมการประเมินกันเอง (ผมเพียงเข้าไปเยี่ยมเยียนและให้คำปรึกษานิด ๆ หน่อย ๆ) ประเมินกันทุกคณะ ทุกหน่วยงานสายสนับสนุน ประเมินคณบดี ประเมินอธิการบดี ประเมิน practice settings ของทุกคณะทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประเมินภายนอกโดย สมศ. (มน. เป็น 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยนำร่องของ สมศ.) ประเมินโดย กพร. และ คตง. ฯ ประเมินเสร็จก็จะส่งผลประเมินมาวิเคราะห์ภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัยที่หน่วยประกันฯ เพื่อให้ได้ข้อสรุปและส่งผลให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนำไปแก้ไข/ปรับปรุงต่อไป
จนกระทั่งผมและหลาย ๆ คน คิดและพูดกันเล่น ๆ ว่าท่านอธิการบดีท่านบริหารมหาวิทยาลัยโดยอาศัยการประเมิน (MBA : Management By Assessment)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)