สิ่งที่ต้องจัดทำให้มีในกองลูกเสือสามัญ

ลูกเสือระนอง
ทะเบียน ลส. ต่างๆ

สิ่งที่ต้องจัดทำให้มีในกองลูกเสือสามัญ

1. สถานที่ฝึกอบรมทั้งที่ร่มและกลางแจ้ง

2.ห้องประชุม หรือ ห้องลูกเสือโดยเฉพาะ

3. ทะเบียน  ลส.  ต่างๆ

คำร้องขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ
ใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ
ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ
ใบโอนกองลูกเสือ
รายงานการลูกเสือประจำปี
ทะเบียนกองลูกเสือสำรอง
ทะเบียนกองลูกเสือสามัญ
ทะเบียนกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ทะเบียนกองลูกเสือวิสามัญ
รายงานการเงินลูกเสือ
ใบตั้งกลุ่มลูกเสือ
ใบตั้งกองลูกเสือ
ใบตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ
ใบสำคัญคู่กับเข็มลูกเสือสมนาคุณ
บัตรประจำตัวลูกเสือสำรอง
บัตรประจำตัวลูกเสือสามัญ
บัตรประจำตัวลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
บัตรประจำตัวลูกเสือวิสามัญ
ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ
SCOUT

 4. บันทึกการประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือของโรงเรียน

5. บันทึกการสอนของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

6. บัญชีรายชื่อ

7. สมุดหมายเหตุกอง

8. แผนภูมิต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรมของลูกเสือเพื่อประกอบการสอน

9. บันทึกรายงานการประชุมนายหมู่

10. หนังสือคู่มือต่างๆ

 

อ้างอิง  จาก    http://boyscouts.obec.go.th/scout/form/form1.html

และเอกสาร ประกอบการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาระนอง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ

คำสำคัญ (Tags)#ลูกเสือ

หมายเลขบันทึก: 367683, เขียน: 19 Jun 2010 @ 13:22 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 16:22 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

รองฯ สนิท
IP: xxx.143.158.210
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ ที่ช่วยแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับพี่น้องลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรม และเตรียมตัวรับการตรวจขั้นที่ 5

หลักฐานสำคัญในการขอรับการตรวจ

1. สำเนา BTC. สามัญ

2. สำเนา ATC. สามัญ

3. ลส. 11 , 12 , 13 , 19

4. บันทึกการสอน 16 ชม.

5. ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)

6. ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) กรณีเปลี่ยนชื่อสกุล

ขอให้ผู้กำกับลูกเสือแต่ละโรงเรียนทำหนังสือขอรับตรวจขั้นที่5 ส่งไปที่เขตพื้นที่