สื่อการสอนนวใหม่

kilen
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สื่อการสอน
การเรียนการสอนในยุคโกภิวัตร ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ในตำราหรือผู้สอนเท่านั้น  ดังนั้นในการจัดกระบวนการเรียนรู้จำเป็นต้องหาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายในการเข้าไปศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน  เพื่อตอบสนองพรบ.การศึกษา ปี 2542

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ความเห็น (0)