การเยี่ยมชมห้องวิทยาศาสตร์ของชาวต่างประเทศอังกฤษ ณ โรงเรียนพระยาประเสริฐ ฯ

  ติดต่อ

  การได้รับคำชมเชยจากผู้มาเยี่ยมชมการทดลองของนักเรียนด้วยการรายงานการทดลองวิทยาศาสตร์ของชาวต่างชาติประเทศอังกฤษ  
ความรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่นักเรียนปฏิบัติการรายงานการทดลองด้วยภาษาอังกฤษซึ่งนักเรียนได้เตรียมการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องที่จะทดลองและการแปลเป็นภาษาอังกฤษจากแหล่งเรียนรู้หลายแหล่งด้วยกันเช่น ห้องสมุด   เปิดimtermet  หนังสือวิทยาศาสตร์  และครูผู้สอนจึงมีผลทำให้ได้รับคำชมจากครูต่างประเทศอังกฤษ ที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2549  ถึงแม้ข่าวนี้จะช้าไป คงไม่ว่ากันนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 36656, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-11 20:10:59+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

pps-sci
เขียนเมื่อ 

ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ของเราไม่ก้าวหน้าในเรื่องการบอกข่าวเล่าเรื่อง ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนห้องวิทยาศาสตร์ให้น่าดู น่าใช้ และเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนมากที่สุด ขอเริ่มเรื่องการปรับเปลี่ยนห้องวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง  สิงหเสนี) ซึ่งได้มีการ